Assistència

El Clínic, primer hospital de Catalunya en realitzar cirurgies robòtiques de pròtesi de genoll

L’Hospital Clínic de Barcelona és el primer hospital de Catalunya en realitzar cirurgies robòtiques de pròtesi de genoll. Des de principi de desembre, s’han començat fer aquestes noves cirurgies amb el robot de Zimmer, ROSA (Robotic Surgical Assistant). Les cirurgies es lideren des del Servei Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia,  pel  cap de servei  Dr. Pere Torner i pel  cap de secció de genoll  Dr. Juan Carlos Martínez Pastor. Ells dos van realitzar la primera intervenció el dia 11 de desembre. L’Hospital Clínic de Barcelona realitza cada any 350 pròtesis primàries i més de 150 recanvis protèsics i és centre de referència nacional CSUR per a patologia protèsica sèptica complexa. El Servei Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia forma part de l’Institut Clínic d’Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques (ICEMEQ) dirigit pel Dr. Josep Maria Segur. 

La cirurgia robòtica permet que tot el procés sigui molt més precís i exacte i, sobretot, una cirurgia més personalitzada, adaptada a les necessitats particulars de cada pacient.

L’inici d’aquest tipus de cirurgies robòtiques permet, entre d’altres, quantificar millor els paràmetres de la cirurgia, afinar més amb la mida i tipus de pròtesi i una major precisió en els talls de la tíbia, el fèmur i la tensió dels lligaments. Al mateix temps, aporta als professionals una major precisió en el tipus de tall perquè permet traslladar aquesta planificació intraoperatòria al camp quirúrgic amb l’ajuda del braç robòtic.  En definitiva, la cirurgia robòtica permet que tot el procés sigui molt més precís i exacte i, sobretot, una cirurgia més personalitzada, adaptada a les necessitats particulars de cada pacient. La cirurgia de pròtesi de genoll acostuma a durar entre 60 i 80 minuts. 

Els pacients amb cirurgia robòtica també segueixen el programa de Rapid Recovery, amb el qual l’Hospital Clínic de Barcelona té una experiència de més de 12 anys i que fa que els pacients participin de manera activa en la presa de decisions i en el seu propi procés de recuperació, buscant millors resultats i una millor qualitat de vida després de la cirurgia. 

El programa de Rapid Recovery s’ofereix als pacients dins dels processos orientats  a la presa de decisions compartides entre els pacients i els professionals especialitzats. L’objectiu del programa és millorar la seva experiència i millorar la seva recuperació. Entre d’altres, el pacient participa en un taller de forma prèvia a l’operació, per conèixer l´entorn, la seva malaltia, visualitzar el procés de l´ingrés, la cirurgia, la recuperació funcional (com caminar amb crosses o pujar i baixar escales) i aprendre com pot contribuir a que la seva recuperació sigui millor. 

Al mateix temps, és molt important que hores després de la intervenció el pacient comenci a aixecar-se, moure’s i caminar. És clau també per millorar el control del dolor, treballar la musculatura i el retorn venós i disminuir de forma significativa el risc de trombosi venosa. En aquest context, el sistema robòtic permet una acurada planificació intraoperatoria de cada cas concret  i  sobretot, portar a terme aquesta planificació, amb la ajuda del braç robòtic,  a la cirurgia, amb  la màxima precisió. El sistema permet modificacions dels diferents talls de 0,5mm en qualsevol dels plans de l’espai per buscar la millor adaptació possible de la pròtesi a cada pacient i implantar- la amb la adequada posició per aconseguir una restauració del eix articular i sobretot per assolir un correcte equilibri dels lligaments en tot el balanç articular del genoll. 

El Dr. Pere Torner Pifarré, Cap de Servei Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia sosté que “pretenem realitzar cirurgies més personalitzades i millor planificades, amb una col·locació dels implants més precisa i, sobretot, aconseguir que la qualitat de vida i la satisfacció dels pacients sigui el més elevada possible”. 

Per la seva banda, el Dr. Juan Carlos Martínez Pastor, cap de la secció de genoll explica que “la precisió que ens aporta la cirurgia robòtica es tradueix en cirurgies que necessitaran menys exposició quirúrgica i, per tant, menor afectació de parts toves i menors reseccions òssies”. 

Pots veure les fotografies d'una cirurgia robòtica de genoll.