Assistència

El Clínic, primer hospital d’Europa en aplicar una nova tècnica làser en cirurgies de pròstata

L’Hospital Clínic de Barcelona ha estat el primer hospital d’Europa en aplicar una nova tècnica làser en el tractament quirúrgic mínimament invasiu en cirurgies de pròstata: el làser Thulio superpulsat. La primera cirurgia es va realitzar el dimarts 22 de juny a càrrec del Dr. Javier Sànchez del Servei d’Urologia del Clínic, dirigit pel Dr. Antonio Alcaraz. El primer cas en el qual es va utilitzar aquesta tècnica va ser en el cas d’un pacient amb Hiperplàsia Prostàtica Benigna.

Aquesta nova tècnica es podrà aplicar en cirurgies pel tractament de les litiasis urinàries, els tumors d’uroteli i la Hiperplàsia Prostàtica Benigna.

Aquesta nova tècnica es podrà aplicar en cirurgies pel tractament de les litiasis urinàries, els tumors d’uroteli i la Hiperplàsia Prostàtica Benigna. L’Hospital Clínic de Barcelona, com a centre de referència assistencial en urologia, però també en la docència, ha pogut  comprovar els criteris científics en l’ús del làser en aquest tipus de cirurgies i, d’aquesta manera esvair dubtes sobre altres tipus de tècniques i/o làsers utilitzats.

La cirurgia làser de pròstata s'utilitza per alleujar els símptomes urinaris de moderats a greus provocats per l'engrandiment de la pròstata. La fibra de làser que passa a través de l’endoscop allibera energia per eliminar l'excés de teixit que impedeix el flux d'orina. S'utilitza un làser per tallar o extreure l'excés de teixit que bloqueja la uretra. La gran diferència amb altres cirurgies amb un làser d’aquestes característiques és que fins ara el làser aplicat era de freqüències aproximades de de 70 Hz i ara es podrà aplicar una freqüència de 2.400 Hz. Tot plegat, permetrà una cirurgia molt més precisa, efectiva, ràpida i una millor recuperació del pacient que en 24 hores podrà ser donat d’alta.  

Aquest làser ‘Superpulsat’ té una tecnologia innovadora que facilita les intervencions quirúrgiques endoscòpiques complicades, el seu ús dins de quiròfan i amb aparells de diàmetres més reduïts. El consum d´energia és mínim i no requereix instal·lacions costoses i difícils com altres làsers utilitzats. Pel Dr. Javier Sánchez “aquesta nova tècnica és revolucionària perquè utilitza poca energia i amb una alta freqüència. Suposa un canvi de concepte en la cirurgia urològica”.

La hiperplàsia benigna de pròstata (HBP) és un engrandiment no cancerós de la glàndula prostàtica la prevalença de la qual augmenta progressivament amb l'edat. La meitat dels homes té un engrandiment de pròstata als 60 anys d'edat, i als 85, el 90 per cent dels homes té un engrandiment de pròstata.

Es calcula que un 50% dels homes tindran, en algun moment de la seva vida Hiperplàsia Benigna de Pròstata (amb diferents nivells d'intensitat). En les persones amb engrandiment de pròstata, la gravetat dels símptomes varia, però tendeixen a empitjorar gradualment amb el temps. Alguns signes i símptomes freqüents de la hiperplàsia prostàtica benigna són els següents: necessitat d'orinar amb freqüència o urgència, augment de la freqüència de l'orina a la nit, dificultat per començar a orinar o flux d'orina dèbil o que s'atura i torna a començar.

Aquesta nova tècnica també es pot utilitzar per a la litasi (pedres) que és una patologia que afecta el 4% de la població espanyola, de manera que la podem qualificar de bastant freqüent. Es produeixen per la unió en diminuts cristalls de les sals que estan en solució en l'orina quan el pacient, sobretot a l'estiu, beu menys del que caldria. Aquests cristalls s'uneixen amb altres i acaben formant un nucli que anirà engreixant, per aposició de més vidres, fins que per la força de la gravetat, cau a l'urèter i passa el còlic. “En aquest tipus d’intervencions el làser permet un major flexibilitat i accedir a llocs de més difícil accés del ronyó”, segons el Dr. Juan López.

Per la seva banda, el Dr. Antonio Alcaraz, Cap de Servei d’Urologia del Clínic ressalta que “l’ús de tècniques pioneres ens permet situar l’Hospital Clínic de Barcelona com un centre punter i innovador per tal d’obrir, en definitiva, noves oportunitats pel pacient i oferir-la una millor qualitat de vida”.

Mira les fotos de la nova tècnica.