Assistència

El Clínic realitza un programa de vigilància activa de la seguretat de les vacunes per a la COVID-19

El Comitè Tècnic de Farmacovigilància de l'Hospital Clínic coordina un programa de seguiment i monitoratge activa de la seguretat de la vacunació per a la COVID-19. Aquest programa, pioner a nivell estatal, està dirigit a professionals sanitaris i pacients vacunats a l'Hospital.

Vacunació de la COVID-19 a l'Hospital Clínic (Foto: Francisco Avia)

El programa es basa en tres eixos centrals: un seguiment telefònic després de cada dosi amb un qüestionari estructurat; l'habilitació d'un correu electrònic institucional per a la resolució de dubtes relacionats amb efectes adversos; i la implementació d'un circuit coordinat de maneig assistencial de reaccions adverses.

A l'Hospital Clínic es va posar en marxa al gener, de la mà dels Serveis de Medicina Preventiva i Epidemiologia i de Salut Laboral, la campanya de vacunació enfront de la COVID-19 a professionals sanitaris. Des d’aleshores, s'ha vacunat a més de 5.000 professionals i, també, a 1.000 pacients trasplantats.

Les dades preliminars del seguiment revelen resultats tranquil·litzadors, ja que les reaccions adverses detectades encaixen dins el perfil de seguretat esperable descrit en els assajos clínics.

Les reaccions adverses detectades amb major freqüència són: febre, dolor a braç, cefalea, malestar general i adenopaties. Són per tant no greus, encara que de vegades d'intensitat notable. La major part de símptomes associats a aquestes reaccions adverses solen cedir als pocs dies de forma espontània i són manejables amb tractament simptomàtic. S'han detectat alguns casos aïllats de reaccions més greus, encara que en cap d'elles s'ha vist compromesa la vida de la persona vacunada.

El programa encara està actiu, i fins al moment ha implicat una important inversió de recursos i esforç per part de Servei de Farmacologia Clínica i el Comitè Tècnic de Farmacovigilància, amb un important nombre de professionals vacunats seguits entre gener i març de 2021. Es preveu que en uns mesos estiguin disponibles els resultats finals d'aquest seguiment actiu de la seguretat.