Assistència

El Clínic rep dos nous reconeixements de la Societat Espanyola de Cardiologia en hipercolesterolèmia familiar i en Intervencionisme percutani a la Insuficiència Mitral

La Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) ha acreditat l'excel·lència d'un total de 28 hospitals espanyols en diferents processos i procediments en cardiologia. L'Hospital Clínic de Barcelona ha rebut l'acreditació d'Excel·lent en el procediment d'intervencionisme percutani en la insuficiència mitral i en el procés d'hipercolesterolèmia familiar.

L'Hospital Clínic és centre de referència nacional acreditat (CSUR) per reparació quirúrgica complexa de la vàlvula mitral

Aquest últim procés es lidera coordinadament des del Servei d'Endocrinologia i Nutrició (Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques) i el Servei de Cardiologia (Institut Clínic Cardiovascular) de l'Hospital.

L'Hospital Clínic és centre de referència nacional acreditat (CSUR) per reparació quirúrgica complexa de la vàlvula mitral. Aquesta nova acreditació de la Societat Espanyola de Cardiologia en Intervencionisme percutani en la insuficiència mitral completa l'excel·lència en la cartera de serveis que l'Hospital ofereix per al tractament de la insuficiència mitral.

D'altra banda, cal destacar la transversalitat del procés Hipercolesterolèmia Familiar de l'Hospital Clinic (Procés Hipercolesterolèmia Familiar Hospital Clínic), un procés coordinat els dos Serveis esmentats, per a un abordatge més integral de persones amb una malaltia lipídica, familiar i d'alt risc cardiovascular, on també està integrada l'Atenció Primària de Salut del territori (AISBE). Aquest és un exemple únic de col·laboració, reconegut per la Societat Espanyola de Cardiologia, en què més enllà de les especialitats, diferents professionals treballen junts en una mateixa patologia posant al pacient i la seva família al centre del procés.

La Societat porta anys auditant i acreditant la qualitat assistencial dels hospitals espanyols amb l'objectiu final de millorar la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties cardiovasculars. "És important garantir la qualitat dels processos assistencials en cardiologia reduint la variabilitat en la pràctica clínica i augmentant la seguretat dels procediments", indica el Dr. Àngel Cequier, president de la SEC

La Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) és una organització científica i professional sense ànim de lucre dedicada a incrementar l'estat de el coneixement sobre el cor i el sistema circulatori, a avançar en la prevenció i el tractament de les seves malalties i a millorar la supervivència i la qualitat de vida dels pacients cardíacs.

La SEC té entre els seus objectius principals reduir l'impacte advers de les malalties cardiovasculars i promoure una millor salut cardiovascular en la ciutadania. Per a això, treballa per contribuir a la millora de la qualitat assistencial, promoure la formació i investigació cardiovascular, fomentar la prevenció i salut cardiovascular, a més de crear vincles nacionals i internacionals amb les societats homòlogues, i representar a tots els professionals interessats en l'àrea de la cardiologia.