Assistència

El tractament precoç amb corticoides millora el pronòstic de pacients amb COVID-19 greu

Un estudi multicèntric, en el qual han participat 36 hospitals d’Espanya i Andorra, demostra que l’ús precoç de corticoesteroides en pacients crítics amb COVID-19 s’associa amb una menor mortalitat que quan s’administren de forma tardana.  L’estudi també estableix que el moment òptim per a la seva administració és dins de les primeres 48 hores després de l’ingrés a l’UCI.

Atenció als pacients ingressats a una UCI de l'Hospital Clínic (Foto: Francisco Avia - Hospital Clínic)

L’estudi, coordinat pel Dr. Carlos Ferrando, cap de la Unitat de Cures Intensives Quirúrgiques (UCIQ) de l’Hospital Clínic de Barcelona, investigador del grup Mecanismes fisiopatològics de les malalties respiratòries de l'IDIBAPS i del CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES), el publica la revista Clinical Care. El primer autor del treball és el Dr. Pablo Monedero, especialista del Servei d’Anestèsia i Cures Intensives de la Clínica Universitat de Navarra.

En la COVID-19, com en les malalties infeccioses en general, la resposta immune antiviral és crucial per eliminar el virus que la provoca. El problema sorgeix quan es produeix una resposta inapropiada del sistema que causa una hiperinflamació sistèmica que pot provocar complicacions com la síndrome de distret respiratori o una fallada multiorgànica. “El tractament precoç d’aquesta hiperinflamació és clau per reduir la mortalitat en pacient amb COVID-19", explica Carlos Ferrando.

Els corticoides s’utilitzen per tractar diferents síndromes hiperinflamatoris. Encara que l’OMS va desaconsellar el seu ús a l’inici de la pandèmia, va actualitzar posteriorment la seva recomanació d’ús en pacients greus i crítics d'acord amb diferents estudis. Entre ells un estudi publicat a The Lancet Respiratory Medicine el març de 2020 i coliderat pel Dr. Ferrando i el Dr. Jesús Villar, investigador de la Multidisciplinary Organ Dysfunction Evaluation Research Network del Hospital Universitario Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria i cap de grup del CIBERES.

Per a l’estudi publicat a Critical Care, els investigadors van examinar si l’ús precoç de corticoides disminuïa la mortalitat i millorava el pronòstic dels pacients. Es van incloure els pacients crítics amb COVID-19 ingressats a Unitats de Cures Intensives de 36 hospitals d’Espanya i Andorra entre el 12 de març i el 29 de juny de 2020. En total es van analitzar les dades de 882 pacients.

Els resultats demostren que la mortalitat global a les UCI va ser del 34,9%, però pel grup tractat de forma precoç amb corticoesteroides va ser del 30,3%, mentre que pels tractats de forma tardana va ser del 40,3%. “Això demostra que l’ús precoç de corticoides en pacients crítics amb COVID-19 s’associava amb una menor mortalitat a l’UCI, en comparació amb un tractament tardà o l’absència d’aquest tractament”, assenyala Carlos Ferrando. “També vam veure que l’estada mitjana a l’UCI era menor, que l’afectació d’altres òrgans disminuïa i que els pacients requerien menys dies de ventilació assistida”, afegeix.

Els investigadors van veure que el moment d’inici del tractament era rellevant a nivell clínic. Tractar als pacients dins de les 48 hores després de l’admissió a l’UCI reduïa la mortalitat i l’estada a les unitats de crítics. D’altra banda, també van observar que dosis més elevades de corticoesteroides a les actualment recomanades per a pacients COVID-19 greu produïen millors resultats clínics.    

Idealment els corticoides han d'utilitzar-se en les fases inicials de la hiperinflamació. El seu ús en absència d’aquest estat, és a dir, en pacients que no tenen COVID-19 greu, podria no aportar cap benefici i fins i tot ser perjudicial. També l’ús tardà dels corticoides quan existeix un dany orgànic avançat pot ser inefectiu o perjudicial, tal com s’ha descrit en la síndrome de distret respiratori.

Els Drs. Carlos Ferrando i Jesús Villar estan coliderant un assaig clínic que compta amb el Centre d’Investigació Biomèdica En Red (CIBER) de l’Instituto de Salud Carlos III com a promotor d’aquest, per comparar en pacient amb Síndrome de Distret Respiratori Agut d'origen infecciós que requereixen ventilació assistida les dosis actualment recomanades per tractar als pacients crítics COVID-19, amb dosis més elevades prèviament utilitzades en els seus estudis.

Referència de l’estudi:

Early corticosteroids are associated with lower mortality in critically ill patients with COVID-19: a cohort study.
Monedero P, Gea A, Castro P, Candela-Toha AM, Hernández-Sanz ML, Arruti E, Villar J, Ferrando C; COVID-19 Spanish ICU Network.
Crit Care. 2021 Jan 4;25(1):2. doi: 10.1186/s13054-020-03422-3.