Institucional

Ferran Nadeu rep una beca Junior Research de l’Associació Europea d’Hematologia

Les beques de l'Associació Europea d'Hematologia (EHA) van dirigides a impulsar la trajectòria d’investigadors en els primers anys de carrera i que es dediquen a la recerca bàsica o translacional en l’àmbit de l’hematologia

Ferran Nadeu, investigador del grup Patologia molecular en neoplàsies limfoides, ha estat guardonat amb una beca Junior Research 2021 per valor de 150.000€ que concedeix l'EHA.

La recerca de Ferran Nadeu se centra principalment en entendre els mecanismes que promouen l’aparició i la progressió de la leucèmia limfàtica crònica, la leucèmia més freqüent en adults, mitjançant l’ús de noves metodologies i eines bioinformàtiques.

“Estudis recents han revelat les complexes alteracions genòmiques i epigenòmiques que hi ha en la leucèmia limfàtica crònica. Tot i això, la informació que tenim actualment és insuficient per explicar la influència real d’aquestes alteracions en la progressió de la malaltia. Entendre millor les forces que determinen l’evolució d’aquests tumors permetrà millorar el diagnòstic dels pacients i poder dissenyar noves estratègies terapèutiques. En aquest projecte pretenem descodificar els complexos camins evolutius de la leucèmia limfàtica crònica mitjançant una anàlisi molecular integradora combinant tècniques de seqüenciació del genoma complert i de cèl·lula única”, explica Nadeu.