Dos nous articles IDIBAPS/ICREA impliquen ZEB1 en la invasivitat tumoral i la diferenciació muscular

Les proteïnes ZEB han adquirit recentment gran rellevància en oncologia molecular ja que regulen la capacitat invasiva i la metàstasi de múltiples tipus de tumors mitjançant la inducció de marcadors de troncalitat i la repressió de gens d'adhesió epitelial. Dos nous articles publicats aquest mes pel Grup de Regulació Transcripcional de l'Expressió Gènica, un grup IDIBAPS liderat per un professor ICREA, han descobert nous papers de ZEB1 en la invasivitat tumoral i la diferenciació muscular

ZEB1 controla la remodelació de l'estroma durant la invasió i metàstasi tumoral

ZEB1 s'indueix a les cèl·lules mare canceroses en el front invasiu dels carcinomes on la seva expressió es correlaciona amb un pitjor pronòstic. Un nou article del Grup de Regulació Transcripcional de l'Expressió Gènica ha trobat que ZEB1 promou la invasió tumoral mitjançant el control de la remodelació proteolítica de l'estroma peritumoral. Els primers signants de l'estudi són E. Sánchez-Tilló i O. de Barrios (igual contribució). ZEB1 regula en direccions oposades els dos components del sistema activador del plasminògen: indueix l'expressió d’uPA i inhibeix la de PAI-1. Amb aquesta ampliació dels mecanismes pels quals ZEB1 regula la invasivitat tumoral, aquests resultats reforcen el paper de ZEB1 com a una possible diana terapèutica en el càncer.

Referència Bibliogràfica: Ester Sanchez-Tillo, Oriol de Barrios, Laura Siles, Pier G Amendola, Douglas S. Darling, Miriam Cuatrecasas, Antoni Castells et al. (January 2013). ZEB1 promotes invasiveness of colorectal carcinoma cells through the opposing regulation of uPA and PAI-1. Clinical Cancer Research. Online First; doi: 10.1158/1078-0432.CCR-12-2675.


ZEB1 inhibeix la diferenciació muscular

A més del seu paper en progressió tumoral, ZEB1 també participa en el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular. Un nou article del Grup de Regulació Transcripcional de l'Expressió Gènica ha trobat que ZEB1 imposa una inhibició temporal en la diferenciació del múscul esquelètic. La primera signant de l'estudi és Laura Siles. L’eliminació de ZEB1 indueix l'expressió primerenca de gens de determinació i diferenciació muscular i, en conseqüència, la conversió accelerada de mioblasts a miotubs. ZEB1 regula negativament l'expressió de gens musculars en mioblasts mitjançant la seva unió a seqüències específiques de DNA en les regions reguladores d'aquests gens (conegudes com “E-boxes” o “Caixes-E”) i el reclutament del corepressor CtBP. El patró temporal d'expressió gènica muscular també es troba accelerat en embrions de ratolí knock out ZEB1 (-/-). En conjunt, aquests resultats indiquen que ZEB1 juga un paper crucial regulant el patró temporal d'expressió gènica durant la diferenciació muscular.

Referència Bibliogràfica: Laura Siles, Ester Sánchez-Tilló, Jong-Won Lim, Douglas S. Darling, Kristen L. Kroll et al. (January 2013). ZEB1 imposes a temporary stage-dependent inhibition of muscle gene expression and differentiation via CtBP-mediated transcriptional repression. Molecular and Cellular Biology. Ahead of print; doi: 10.1128/?MCB.01259-12.