Assistència

Inici del Programa MITMEVA, un projecte per al maneig de l’estenosi valvular aòrtica impulsat amb fons FEDER

L’equip de l’Hospital Clínic que gestiona el Programa per al Maneig Integral Transversal Multidisciplinar de l’Estenosi Valvular Aòrtica (MITMEVA) ha iniciat les primeres accions del projecte. Amb la coordinació de la Dra. Marta Sitges, directora de l’Institut Clínic Cardiovascular (ICCV), i el suport d’INCOTEC, és un programa de Compra Pública Innovadora (CPI) impulsat pel Departament de Salut i amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

L’estenosi valvular Aòrtica (EAo) és una malaltia degenerativa que provoca un estretament de la vàlvula aòrtica que fa que no s’obri. Això provoca que es redueixi el flux sanguini del cor a l’aorta i a la resta del cos. Els símptomes que apareixen es resumeixen en fallida del cor que posa en perill la vida del pacient. Hi ha diferents tractaments per a la malaltia i per decidir quina és la millor estratègia terapèutica per a cada pacient s’ha posat en marxa el projecte MITMEVA.

L’objectiu principal d’aquesta proposta és millorar la qualitat i l’eficiència de la gestió clínica dels pacients amb EAo, candidats a tractament pal·liatiu dels símptomes o a recanvi valvular per via quirúrgica o percutània (TAVI). Mitjançant aquest programa també es volen optimitzar els recursos disponibles amb un nou model d’atenció integral, transversal i multidisciplinari (MITMEVA).

El projecte inclou 13 accions noves en diferents fases del procés (diagnòstic, valoració i administració del tractament i seguiment) i incorpora innovacions organitzatives (Heart Team, enfocament multidisciplinari), tecnològiques (software de planificació TAVI) i de compra (corresponsabilització dels proveïdors).