Recerca

Investigadors de l'IIBB-CSIC-IDIBAPS lideren una revisió de consens internacional sobre l'hepatotoxicitat per medicaments

L'equip, liderat per José C. Fernandez-Checa, cap del grup Regulació mitocondrial de la mort cel·lular i l'esteatohepatitis, ha realitzat una revisió de consens internacional sobre hepatotoxicitat per medicaments que ha estat recolzada per la Xarxa Europea d'hepatotoxicitat induïda pel consum de fàrmacs (DILI, de les seves sigles en anglès).

L'hepatotoxicitat induïda pel consum de fàrmacs és una de les principals causes d'insuficiència hepàtica aguda (IHA) i una de les principals indicacions per al trasplantament de fetge en les societats occidentals.

L'objectiu de la revisió és descriure i dibuixar nous models d'investigació de més rellevància a la clínica, incloent ratolins humanitzats, així com noves tecnologies avançades que permetin millorar la predicció dels resultats clínics de DILI, inclosa l'hepatotoxicitat per acetaminofén (APAP).

La manifestació de DILI és també una raó primordial de la desestimació de molts fàrmacs en vies de desenvolupament. Donat l'ampli ús de medicaments, ja siguin receptats o de venda lliure, DILI s'ha convertit en un problema de salut important amb una necessitat urgent de trobar teràpies innovadores i efectives.

Tot i que s'ha progressat considerablement en les últimes dècades en la caracterització dels mecanismes implicats en DILI, el nostre coneixement de la patogènia de DILI és encara incomplet a causa de la manca de models que fidedignament recapitulin la incidència clínica de DILI en pacients, el que limita la seva tractament i predicció.

El millor exemple d'aquesta discordança és el que passa amb l'hepatotoxicitat per acetaminofén, una de les principals causes de IHA a causa de l'ampli consum a nivell mundial com analgèsic. Tot i la intensa investigació utilitzant models experimentals i cel·lulars, els mecanismes implicats en l'hepatotoxicitat per APAP no són del tot coneguts.

Aquesta revisió de consens ha comptat amb participació d'investigadors de l'IDIBAPS, Carmen Garcia-Ruiz, del grup Regulació mitocondrial de la mort cel·lular i l'esteatohepatitis, i Pau Sancho Bru, cap del grup de l'IDIBAPS Plasticitat i reparació tissular en malalties hepàtiques, i s'ha publicat al Journal of Hepatology. L'elaboració de la guia ha comptat amb la colaboració del CIBEREHD i de diversos investigadors europeus experts en DILI.

Article de referència:

Fernandez-Checa JC, Bagnaninchi P, Ye H, Sancho-Bru P, Falcon-Perez JM, Royo F, Garcia-Ruiz C, Konu O, Miranda J, Lunov O, Dejneka A, Elfick A, McDonal A, Sullivan GJ, Aithal G, Lucena MI, Andrade RJ, Fromenty B, Kranendonk M, Cubero FJ, Nelson LJ. Advanced preclinical models for evaluation of drug induced liver injury-Consensus statement by the European Drug-Induced Liver Injury (DILI) network [PRO-EURO-DILI-NET]. Journal of Heptology, 2021

https://doi.org!10.1016/jhep.2021.06.021