Recerca

La curació de l'hepatitis C amb antivirals d'acció directa s'associa a una millora de la vida sexual dels pacients

Un estudi liderat per investigadors del Clínic-IDIBAPS i del CIBEREHD reflecteix la millora de la vida sexual dels pacients amb hepatitis C (VHC) curats amb agents antivirals orals.

L'estudi, publicat a la revista Liver International, s'ha dut a terme en el marc d'una llarga trajectòria de col·laboració científica entre els Serveis d'Hepatologia i Psiquiatria de l'Hospital Clínic-IDIBAPS. El treball l'ha coordinat Zoe Mariño, hepatòloga de la Unitat d'Hepatitis Víriques de l'Hospital Clínic-IDIBAPS, liderada pel Dr. Xavier Forns, i investigadora del CIBEREHD.

En els últims anys, la generalització dels tractaments antivirals orals (d'alta potència i excel·lent perfil de seguretat) ha permès avaluar l'impacte de la curació virològica sobre diferents aspectes clínics dels pacients, tants hepàtics com extrahepàtics.

La infecció crònica per VHC constitueix una malaltia multisistèmica, que provoca una inflamació crònica de baix grau, amb reconeguts efectes en el domini neuro-psiquiàtric. Els pacients amb VHC tenen més cansament, irritabilitat, falta de concentració i símptomes depressius que la població sense VHC de la mateixa edat i sexe. La curació de l'hepatitis C s'ha associat en treballs previs a una millora de tots aquests factors, amb un impacte positiu sobre la qualitat de vida global.

"Tot i això, l'impacte sobre la sexualitat, malgrat la seva rellevància per gaudir d'una bona qualitat de vida i els presumibles efectes que una infecció transmissible podria tenir, no havia estat avaluat fins a la data de manera específica", assenyala Zoe Mariño.

El grup d'Hepatitis Víriques juntament amb un equip de Psiquiatria liderat per la Dra. Rocío Martin-Sants i integrat en el CIBERSAM, han realitzat aquest estudi prospectiu.

Es van incloure 186 pacients amb VHC que van rebre tractament antiviral en la Unitat (edat mitjana de 55 anys, 55% homes, el 87% malaltia hepàtica lleu). Es van utilitzar escales validades dirigides a explorar diferents aspectes de la sexualitat, abans d'iniciar el tractament antiviral (basal) i un any després de la curació de VHC.

A nivell basal es va detectar disfunció sexual en un percentatge molt elevat dels pacients (62%), així com por a la transmissió de la infecció en un 25% dels participants. Després de només un any de la curació, la prevalença de disfunció sexual i de por a la transmissió van disminuir a un 54.7% i un 16%, respectivament, millorant la percepció subjectiva de la qualitat de vida sexual de forma significativa.

La millora va ser especialment evident entre el grup de pacients homes joves (<55 anys) i entre aquells pacients sense depressió associada. De fet, l'edat i la presència de depressió a l'any van ser els únics factors associats a aquest estudi a la persistència de la disfunció sexual.

Els autors conclouen que el tractament reeixit de la infecció crònica per VHC s'associa, també, a una millora de la vida sexual dels pacients de forma precoç, de manera que aquest aspecte hauria de donar suport també la realització d'un tractament antiviral.

Referència de l’article:

Improvement of sexuality after hepatitis C cure with direct acting antivirals.
Mariño Z, Rodríguez-Tajes S, Bartrés C, Nácar L, Lens S, Navinés R, Cavero M, Londoño MC, Sastre L, Pocurull A, Dafieno A, Martín-Santos R, Forns X.
Liver Int. 2020 Oct 7. doi: 10.1111/liv.14689.