Recerca

La nostra recerca en COVID: Creació d'un banc de mostres de pacients amb SARS CoV-2

Des de l'inici de la pandèmia a l’IDIBAPS i l’Hospital Clínic es van habilitar els circuits per recollir mostres dels pacients de COVID-19 ingressats a l’Hospital i processar-les i emmagatzemar-les convenientment a través del seu biobanc, per poder-les emprar en la investigació de la malaltia.

Mostres de pacients amb COVID-19 congelades en tancs de nitrogen a -196 graus

Avançar en la recerca és l’única solució per abordar i controlar la COVID-19 de manera definitiva. Per fer-ho, els investigadors del Clínic-IDIBAPS impulsen nombrosos projectes de recerca en diferents àmbits. Es pot consultar el detall dels projectes clicant aquí. Els més destacats els trobareu aquí.

Un d'aquests projectes és la creació d'un COVIDbank, un banc de mostres biològiques de pacients de COVID-19 per a la recerca.

Als pacients que ingressen a l’Hospital Clínic amb COVID-19 se’ls ha d’extreure mostres de sang per al control de la malaltia. En aquells malalts que han donat el seu consentiment, s’aprofita l’extracció per obtenir  plasma, sèrum i ADN per a la recerca. Actualment també es recullen altres tipus de mostres com saliva, orina, semen, cèl.lules mononuclears de sang perifèrica i teixits inclosos en parafina o congelats procedents d’autòpsies així com mostres de seguiment de la malaltia de pacients que havien rebut l’alta.

El personal del biobanc de l’IDIBAPS, amb la col·laboració del Centre de Diagnostic Biomèdic de l’Hospital, les recull, les processa i les emmagatzema als espais ubicats al soterrani del Centre Esther Koplowitz. Aquí es conserven a -80 graus o a -196 graus, en funció de la mostra.

Actuament es tenen mostres d'uns 2.000 pacients. En el cas dels derivats hemàtics, les mostres d’un pacient es poden subdividir en fins a 16 o 20 alíquotes, amb la qual cosa es tindrien fins a 40.000 unitats de derivats hemàtics. 

Per tal de garantir l'ús més adequat i l'obtenció de resultats més rellevants, un comitè d’investigadors independents és el responsable de decidir quins projectes de recerca poden optar a aquestes mostres i quantes mostres es faciliten a cada investigador. 

El projecte ha comptat amb el suport econòmic de la Fundació Glòria Soler.

Aina Rodríguez, coordinadora del biobanc, explica la feina d'aquest servei en la recollida de mostres de pacients amb COVID-19: