Assistència

La nova ressonància magnètica cardiovascular permet doblar el nombre de proves en una any i reduir dràsticament la llista d’espera

La nova ressonància magnètica instal·lada fa un any l’Hospital Clínic, fruit de la col·laboració amb la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, ha permès doblar l’activitat i el nombre de proves realitzades, reduint la llista d’espera de 8 mesos a 1 mes.

Aquest equipament és la pedra angular del Centre d’Imatge Cardiovascular Avançada que va néixer amb el doble objectiu de fer més exploracions en cardiologia amb aquesta tècnica  i,  al mateix temps, desenvolupar noves aplicacions en imatge cardíaca gràcies a un acord de col·laboració de Recerca i Desenvolupament amb la companyia proveïdora, General Electric.

Amb la nova ressonància magnètica de 3 Tesles (unitat de mesura del camp magnètic generat) s’obtenen imatges de gran resolució i definició gràcies als components i al software d’ última generació que permeten diagnosticar alteracions cardíaques i vasculars amb molta més precisió en un temps d’exploració menor. La ressonància magnètica incorpora, addicionalment,  prestacions que generen major confortabilitat pel pacient com es un Gantry de 70cm (forat per on entra el pacient a la ressonància) més ampli i un sistema audiovisual d’ulleres 3D compatibles amb la ressonància magnètica que permet al pacient visualitzar i escoltar una pel·lícula de vídeo mentre se li realitza la prova. D’aquesta manera, reduint el temps d’exploració i millorant el seu confort es pot disminuir la claustrofòbia i l’estrès que es pot presentar.

Fruit del suport de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu es poden desenvolupar projectes de recerca que permeten conèixer l’origen de les arrítmies cardíaques i millorar-ne el tractament gràcies a unes imatges més precises i ser més precisos en el diagnòstic de les  malalties del múscul cardíac, de les vàlvules i de les malformacions congènites del cor . El Centre d’Imatge Cardiovascular Avançada consolida i potencia la col·laboració existent entre professionals de l’Institut Clínic Cardiovascular i el Centre de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital Clínic. La posada en marxa de la nova ressonància magnètica cardiovascular ha permès consolidar l’equip multidisciplinari de professionals de l’Hospital Clínic, format per radiòlegs, cardiòlegs, personal de infermeria, tècnics i enginyers dedicats a la Imatge Cardíaca, essencial per l’èxit del programa de desenvolupament de la tècnica.