Assistència

La qualitat de vida dels pacients amb mieloma millora gràcies al tractament domiciliari

Els pacients amb mieloma múltiple amb problemes de mobilitat que reben el tractament a casa milloren la seva qualitat de vida en evitar el desplaçament reiterat a l'hospital.

Entre els diferents tractaments per al mieloma múltiple un dels grans descobriments d'aquesta última dècada ha estat el bortezomib. Aquest medicament es va començar a administrar en pacients amb mieloma múltiple en fase de recidiva (reaparició del tumor després d'un període llarg d'absència de malaltia). Però a causa de l'elevada taxa de resposta i l'increment de la supervivència mitjana dels pacients tractats amb bortezomib, es va aprovar el seu ús com a primera línia de tractament en combinació amb altres fàrmacs.

Durant la primera fase després de la seva aprovació, aquesta medicació s'administrava de manera endovenosa, per la qual cosa el pacient havia de ser portador d'una via per rebre la seva dosi. Posteriorment, diferents assaigs clínics van demostrar que l'administració subcutània de bortezomib és igual d'eficaç per tractar el mieloma i, a més, es redueix la seva toxicitat de forma significativa. També disminueix la gravetat d'alguns efectes secundaris com la neuropatia perifèrica. Per aquest motiu, des de fa cinc anys, la forma d'administració indicada per al bortezomib és la subcutània.

La Unitat d'Atenció Domiciliària de l'Institut de Malalties Hematològiques i Oncològiques de l'Hospital Clínic, ofereix la possibilitat de rebre atenció domiciliària als pacients amb mieloma múltiple, tractament amb bortezomib subcutani i dificultat per mobilitzar-se.

En aquests casos, el personal d'infermeria de la unitat va al domicili del pacient i administra el tractament íntegre durant tots els dies del cicle. D'aquesta manera, el pacient només s’ha de desplaçar a l'hospital per realitzar la visita amb l'hematòleg. Per tant, l'administració del bortezomib de forma subcutània i domiciliària es tolera millor, és molt més còmoda per al pacient i el personal d'infermeria i, d'aquesta manera, millora la qualitat de vida dels pacients de mieloma.

La Unitat d'Atenció Domiciliària de l'Institut de Malalties Hematològiques i Oncològiques de l'Hospital Clínic, que porta en funcionament des de 1999, té en actiu programes d'aquest tipus per a diverses malalties com leucèmies agudes, aplàsies, programa d'altes precoces i trasplantament autòlegs i al·logènics al domicili . L'aplicació d'aquests programes té com a objectiu millorar la qualitat de vida i la comoditat dels pacients, el que alhora repercuteix en un augment de l'efectivitat dels tractaments.