La sobreexpressió de SOX11 promou el desenvolupament del limfoma de cèl·lules de mantell

 És la primera vegada que es descriu in vivo (en animals) el factor oncogènic de la  proteïna SOX11, un factor de transcripció implicat en el desenvolupament i l'agressivitat  del limfoma de cèl·lules de mantell, un dels limfomes no-Hodkings més agressius que  existeixen. Com que és molt difícil de tractar, la comunitat investigadora està  especialment interessada en identificar dianes terapèutiques per abordar una malaltia la  supervivència no supera els 3-5 anys. És el cas de la Dra. Virginia Amador, i  investigadora de l'àrea de Oncomorfologia funcional humana i  experimental de l'IDIBAPS, que va presentar el passat 6 de febrer els resultats del seu  treball investigador centrat en la molècula SOX11. Sota el títol del seminari Functional  analysis of SOX11 in mantle cell lymphoma, Virginia va demostrar que la  sobreexpressió del factor de transcripció SOX11 no només promou la creació i progressió del limfoma de cèl·lules de mantell, sinó que també està implicat en l'agressivitat del mateix. Aquest fet el converteix en la diana terapèutica perfecta per inhibir el desenvolupament del càncer. Els resultats els publica la revista Blood

"Hem descobert que SOX11 activa dues vies: d'una banda, inhibeix la diferenciació de les cè·lules del limfoma del mantell bloquejant en un estat de cè#lules naive, i de l'altra, estimula l'angiogènesi mitjançant PDGFA, una molècula que té un paper fonamental en el creixement tumoral ", explica Amador. "Si bloquegem aquestes dues vies podríem inhibir el desenvolupament d'aquest càncer". El següent pas és provar la capacitat d'aquests inhibidors per bloquejar l'efecte oncogènic de SOX11 en humans.

Referència de l'article:

Vegliante MC, Palomero J, Pérez-Galán P, Roué G, Castellano G, Navarro A, Clot G, Moros A, Suárez-Cisneros H, Beà S, Hernández L, Enjuanes A, Jares P, Villamor N, Colomer D, Martín-Subero JI, Campo E, Amador V. SOX11 regulates PAX5 expression and blocks terminal B-cell differentiation in aggressive mantle cell lymphoma. Blood. 2013 Mar 21;121(12):2175-85. doi: 10.1182/blood-2012-06-438937. Epub 2013 Jan 15.