Recerca

L’IDIBAPS-Hospital Clínic recull en un any més de 40.000 mostres de pacients de COVID-19 per a la recerca

S’han recollit 43.000 mostres d’uns 2.800 donants. Les mostres inclouen derivats hemàtics, DNA, cèl·lules mononuclears de sang perifèrica, saliva, semen i teixits provinents d'autòpsies com cervell, biòpsia de pulmó, via aèria, cor, ronyó, fetge, melsa, medul·la òssia, múscul, teixit reproductiu, teixit ganglionar i pell

Mostres de pacients amb COVID-19 congelades en tancs de nitrogen a -196 graus.

Ara fa un any, el mes d’abril de 2020, l’IDIBAPS i l’Hospital Clínic van habilitar els circuits per recollir mostres dels pacients de COVID-19 ingressats a l’Hospital i processar-les i emmagatzemar-les convenientment a través del seu biobanc, per poder-les emprar en la investigació de la malaltia.

Les mostres es poden recollir en el moment de l'ingrés, en el moment de la derivació a la UCI, a l'alta, o en seguiments que siguin interessants des del punt de vista clínic i de recerca. En la majoria de casos, als pacients se’ls ha d’extreure mostres de sang per al control de la malaltia. En aquells malalts que han donat el seu consentiment, s’aprofita l’extracció per obtenir les mostres per a la recerca, que es processen i conserven al biobanc de l'Hospital Clínic-IDIBAPS a -80 graus o a -196 graus, en funció de la mostra.

Balanç del primer any d’activitat

Un any després, s’han recollit 43.000 mostres d’uns 2.800 donants. Les mostres són de diferent tipologia: derivats hemàtics, DNA, cèl·lules mononuclears de sang perifèrica, saliva, semen. A més, s’obtenen mostres de teixits provinents d'autòpsies: cervell, biòpsia de pulmó, via aèria, cor, ronyó, fetge, melsa, medul·la òssia, múscul, teixit reproductiu, teixit ganglionar i pell. En la següent taula s'indiquen les mostres recollides: 

Tipus de mostra:

Mostres derivades de la sang: 39.773
Mostres de DNA: 1.888
Cèl·lules mononuclears: 1.069
Mostres de saliva: 12
Mostres de semen: 8
Biòpsies: 33
Teixits procedents d'autòpsies (pulmó, cor, ronyó, fetge, reproductiu, etc): 171

Total: 42.954

Projectes de recerca al que s’han destinat les mostres

Fins ara les mostres s’han fet servir per a 18 projectes de recerca en COVID-19, que aborden temes com la disfunció respiratòria, la immunitat, el desenvolupament de vacunes i els assajos clínics de tractaments, la funció reproductora i la maternitat i la lactància. En aquest moments s’està tramitant la cessió de mostres per a una dotzena de projectes més. Podeu trobar alguns exemples dels projectes destacats als quals s’han destinat les mostres aquí:

Desenvolupament d'una vacuna innovadora contra el SARS CoV-2

Identificació de gens que prediguin la gravetat de la COVID-19

Estudi dels factors de risc i pronòstic dels pacients ingressats a les UCI

Producció d'anticossos específics contra el SARS CoV-2

Estudi dels pacients amb insuficiència respiratòria greu i dels que mantenen seqüeles respiratòries a llarg termini

La posada en marxa del COVIDBANK ha estat possible gràcies al finançament rebut per part de diverses iniciatives de mecenatge, principalment de la Fundació Glòria Soler.