Assistència

Nou protocol per al tractament de la MPOC desenvolupat per la Comissió de Farmàcia i Terapèutica del Clínic

Molts pacients amb MPOC  son tractats amb una “triple teràpia” independentment del seu nivell de risc. En conseqüència, una ampli nombre de pacients reben diversos tipus de medicació com a pauta de tractament inicial de forma innecessària.

    Llegeix més sobre:
  • MPOC