Assistència

Nou sistema de làser per a cirurgia refractiva

El nou equip permet fer dos procediments quirúrgics alhora i corregeix tant la miopia com l’hipermetropia o l’astigmatisme

L’Institut Clínic d'Oftalmologia, dirigit pel Dr. Alfredo Adan, ha incorporat un nou sistema de dos tipus de làser que, a través de dos procediments quirúrgics que es fan al mateix temps, permet reparar algunes de les patologies oculars més frequents. Aquestes son la miopia, l’hipermetropia i l’astigmatisme i habitualment es corregeixen a través de la cirurgia refractiva amb làser.

En totes tres patologies hi ha una malformació en la longitud del globus ocular o en la forma de la corba que amb el làser és possible corregir. Per tant, canviant la forma de la còrnia artificialment mitjançant cirurgia refractiva s’aconsegueix que la reparació sigui duradora i no es depengui d’ajudes externes, com ara ulleres o lents de contacte.

El nou sistema incorpora un làser de femtosegon, el làser més precís que existeix en la cirurgia ocular actual, que fa un tall en forma de finestra a la còrnia. Posteriorment es modifica la curvatura de la còrnia amb un làser excímer, un aparell d’última generació que incorpora la tecnologia més avançada.

Gràcies a aquest nou equip, si s’escau es poden fer dos procediments quirúrgics en una sola operació: primer amb la tècnica coneguda com FEMTO-LASIK - les sigles en anglès de queratomileusi in situ assistida per làser- i després la PRK - sigles en anglès de queratectomia fotorefractiva. Aquesta darrera es fa servir sobretot en casos on la còrnia és molt fina.

Tant la cirurgia LASIK com la PRK són intervencions ambulatòries, indolores i d’una durada curta, d’entre 10 i 15 minuts. Per fer-les només cal una anestèsia tòpica, administrada prèviament en forma de gotes. Després de la intervenció la visió del pacient serà borrosa, però l’endemà de l’operació la visió ja sol ser bastant bona per dur a terme una vida normal.