Assistència

Publicades les guies de pràctica clínica de carcinoma hepatocel·lular

Recentment s'ha publicat la Guia de Pràctica Clínica (GPC) de carcinoma hepatocel·lular (CHC), coordinada per investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS i del CIBEREHD.

La Dra. Maria Reig, cap de la Unitat d'Oncologia Hepàtica del Clínic, investigadora de el grup en Oncologia Hepàtica (BCLC) de l'IDIBAPS i del CIBERHED, és la primera autora de les guies, publicades a la revista Medicina Clínica, i l'últim autor és el Dr. Jordi Bruix, cap del grup de recerca Oncologia hepàtica (BCLC) de l'IDIBAPS.

El carcinoma hepatocel·lular (HCC) és el tipus de càncer de fetge més freqüent, té una incidència de 800.000 nous casos a l'any i és la tercera causa de mort per càncer al món. En els últims anys s'han produït importants avenços en el coneixement de les anomalies moleculars associades a la transformació tumoral i la progressió de el càncer, i en com estratificar els pacients en funció del seu pronòstic i decidir el tractament més adequat.

Des de la publicació de les guies del maneig del carcinoma hepatocel·lular (CHC) l'any 2016, els canvis epidemiològics relacionats amb la curació de virus de l'hepatitis C i l'augment d'altres factors de risc, com la síndrome metabòlica associada amb la malaltia hepàtica per dipòsit de greix, han marcat nous reptes en el maneig clínic dels pacients. D'altra banda, s'han proposat nous criteris diagnòstics i/o noves recomanacions per a la indicació de tractaments quirúrgics. No obstant això, el major canvi s'ha produït en el tractament sistèmic del CHC avançat.

És per aquest motiu, que des de l'Associació Espanyola per a l'Estudi del Fetge (AEEH) es va veure la necessitat d'actualitzar les guies de pràctica clínica. La GPC és una actualització de la prèviament publicada i s'han incorporat avenços més importants en diagnòstic, pronòstic i tractament del carcinoma hepatocel·lular.

La rellevància d'aquestes guies s'evidencia per la participació de diverses societats científiques involucrades en el diagnòstic, seguiment i tractament d'aquest tipus de càncer hepàtic. Per elaborar-les van participar membres de totes les societats involucrades en el diagnòstic i tractament d'aquesta malaltia: la Societat Espanyola de Trasplantament Hepàtic (SETH), la Societat Espanyola de Radiologia Mèdica (SERAM), la Societat Espanyola de Radiologia Vascular i Intervencionista (SERVEI), l'Associació Espanyola de Cirurgians (AEC) i la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM). "La participació de totes aquestes societats és una demostració inequívoca de la transversalitat que ha d'imperar en el maneig dels pacients amb carcinoma hepatocel·lular d'acord a l'evidència científica", afirma Jordi Bruix.

Referència de la guia

Diagnóstico y tratamiento del carcinoma hepatocelular. Actualización del documento de consenso de la AEEH, AEC, SEOM, SERAM, SERVEI y SETH
María Reig, Alejandro Forner, Matías A. Ávila, Carmen Ayuso, Beatriz Mínguez, María Varela, Itxarone Bilbao, José IgnacioBilbao, MartaBurrel, JavierBustamantei, JoanaFerrer, Miguel ÁngelGómez, Josep MaríaLlovet, Manuel de la Mata, AnaMatilla, Fernando Pardo, Miguel A.Pastrana, Manuel Rodríguez-Perálvarez, JosepTabernero, José Urbano, RuthVera, Bruno Sangro, Jordi Bruix.
Medicina Clínica. Volume 156, Issue 9, 7 May 2021, Pages 463.e1-463.e30