Assistència

Publiquen el mapa de la mSalut del Clínic

Un equip format per investigadors de l’Hospital Clínic, del CAPSBE  i l'Observatori mHealth del Clínic que coordina la Dra. Inma Grau, ha establert el mapa dels projectes de mSalut de l'hospital i n'ha avaluat el context d'ús mitjançant un model teòric que permet detectar-ne les fortaleses i les debilitats i ajuda a millorar les polítiques de bones pràctiques en aquest àmbit. Els resultats de l'estudi, dut a terme el 2018, s'han publicat a la revista JMIR mHealth and uHealth.

En pocs anys, les tecnologies de la informació i la comunicació han transformat la societat. Primer va ser internet, després van aparèixer les xarxes socials i, actualment, estem vivint en l'era de la telefonia mòbil i dels dispositius portables (portable devices, wereables), amb els quals interactuem constantment, moltes vegades posant-hi dades nostres, com en el cas de les aplicacions (apps) de salut. L'adopció generalitzada d'aquests dispositius i aplicacions en la salut fa molt necessari avaluar quin impacte poden tenir en la gestió assistencial i de les malalties per part dels centres hospitalaris. Hi ha pocs estudis fets sobre la mSalut en un hospital d'alta especialització i complexitat.

Per tal d'obtenir la cartografia dels projectes de mSalut de l’Hospital Clínic, l'equip va estructurar un pla de treball on va establir el marc i les definicions bàsiques del tema de recerca, va escollir un model d'aproximació teòrica, va elaborar el qüestionari que es va utilitzar en les entrevistes i, finalment, va portar a terme l'anàlisi dels projectes.

En total, es van identificar 45 projectes de mSalut en marxa a l'hospital, 35 dels quals complien els criteris d'inclusió de l'estudi. Aquests es van classificar per especialitat mèdica i per l'estratègia teòrica emprada i es van analitzar seguint el model teòric europeu MOHE 5D-EU que estableix 5 dimensions d'anàlisi per determinar el seu nivell de maduresa: la dimensió legal, la dimensió tecnològica, la sostenibilitat i la fase de desenvolupament del projecte, la implicació o no dels pacients i la gestió clínica, que defineix l’àrea del projecte.

Els resultats de l'estudi van mostrar que, de les 35 iniciatives analitzades, 25 estaven dirigides a pacients i 10 a professionals sanitaris. La majoria de projectes (34/35, 97%) estaven relacionats amb el programari (apps i telemedicina), i un es relacionava amb dispositius portables.

El 68% (24 projectes) es van classificar com a dispositiu mèdic (MD) al límit (susceptible de limitacions en funció de l’ús previst). Quant a la protecció de dades, 27 projectes que gestionaven dades personals (77%) van tenir en consideració la legislació sobre protecció de dades.

En relació amb la interconnectivitat, només el 9% (3 projectes) preveien l’ús d’estàndards per a la connexió amb el sistema informàtic assistencial.

Quant al finançament i la gestió, la majoria de les iniciatives (14-40%) eren finançades per projectes de recerca; 5 dels projectes (14%) eren finançats per patrocini i 5 (14%) pel propi hospital. En termes de gestió clínica, la majoria de projectes es van desenvolupar per recerca, seguits d’eines professionals, informació clínica i educació terapèutica. Només 6 dels projectes eren d’assistència sanitària, i tots van ser dirigits per la indústria o per petites i mitjanes empreses.

Aquest estudi no només ha establert el mapa dels projectes en mSalut en curs al Clínic, sinó que també mostra els escenaris de desenvolupament futur i alhora facilita la construcció d’eines per reforçar les zones amb deficiències detectades.

Referència de l’estudi:

Mobile Health Projects in a High-Complexity Reference Hospital: Case Study.
Grau-Corral I, Jansà M, Gascon P, Lozano-Rubí R, Pantoja PE, Roca D, Aragunde Miguens V, Hidalgo-Mazzei D, Escarrabill J.
JMIR Mhealth Uhealth. 2020 Jan 31;8(1):e16247. doi: 10.2196/16247.