Clínic Barcelona

És el mateix la disfàgia que l'acalàsia?

Tot i que poden confondre's, la disfàgia és un símptoma que es pot presentar en diferents malalties i l'acalàsia és una malaltia en la qual un dels s1

Clínic Barcelona

Quins són els signes d’alarma si tens restrenyiment?

El restrenyiment se sol produir de forma puntual, però en alguns casos pot ser crònic. Pot ser degut a diverses causes, com el trànsit intestinal len1