Recerca

Tres projectes coordinats per investigadors del Clínic-IDIBAPS reben 1,6 milions d’euros de l’AECC

L’Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) va entregar dimarts els Ajuts a la Recerca en Càncer AECC 2019 en un acte celebrat a la seu de l’AECC de Madrid. Aquest any ha entregat prop de 21 milions d’euros per finançar 171 projectes. Tres d’aquests projectes estan coordinats per investigadors de l’Hospital Clínic – IDIBAPS i han rebut un total d’1,6 milions d’euros de finançament.

Es tracta d’Aleix Prat, cap del Servei d’Oncologia Mèdica del Clínic i del grup de recerca Genòmica translacional i teràpies dirigides en tumors sòlids de l’IDIBAPS, Pau Sancho-Bru, cap del grup IDIBAPS Plasticitat i reparació tissular en malalties hepàtiques, i Antonio Postigo, investigador ICREA a l’IDIBAPS on dirigeix el grup Regulació transcripcional de l’expressió gènica de l’IDIBAPS.

Primer assaig d’immunoteràpia amb limfòcits T en càncer de mama

Aleix Prat coordina un dels projectes concedits en la categoria de grups coordinats, que rebrà una beca d’un milió d’euros en un període de cinc anys. Gràcies a aquest ajut, s'iniciarà el primer assaig clínic a Espanya que utilitzarà la teràpia cel·lular adoptiva (TCA) amb limfòcits T en pacients amb càncer de mama avançat del subtipus triple negatiu i s’inclouran les primeres vuit pacients.

Aquesta tècnica consisteix en l'activació del propi sistema immunològic (els limfòcits, principalment) de la pacient per aconseguir que recuperin la seva capacitat d'atacar les cèl·lules tumorals. A través d'una biòpsia del tumor, s'extreuen els limfòcits de la pacient presents en el microambient tumoral i, després del seu cultiu al laboratori, s'expandeixen fins a obtenir diversos milers de milions de cèl·lules. Aquests limfòcits són reintroduïts a la pacient mitjançant una transfusió.

L’estudi el coordinarà SOLTI, un grup acadèmic de recerca en Oncologia que desenvolupa assajos clínics de caràcter nacional i internacional, i es durà a terme a quatre hospitals: a l'Hospital Clínic de Barcelona - IDIBAPS, liderat per Aleix Prat i Manel Juan; a l'Hospital Universitari 12 d'octubre de Madrid, liderat per Eva Ciruelos i Luis Álvarez-Vallina; a l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron (VHIO) i Hospital Universitari Vall d'Hebron, liderat per Cristina Saura, Ana Vivancos i Alena Gros; i a la Clínica Universitat de Navarra, liderat per Marta Santisteban, Sandra Hervás i Juan José Lasarte.

Eines per predir l’evolució i resposta al tractament en Càncer Colorectal

En la població general en països occidentals el càncer colorectal (CCR) és el més freqüent a la població general, quan es consideren els dos sexes de forma conjunta. Malgrat els avenços en el seu tractament i prevenció, el CCR continua essent la segona causa de mort per càncer i és responsable de més de 20.000 morts a Espanya.

El diagnòstic en fases primerenques, gràcies als programes de cribratges en persones de més de 50 anys, així com nous tractaments, han millorat la supervivència dels pacients amb CCR que se situa al voltant del 65% en 5 anys. No obstant això, en fases avançades, en les que el CCR s'ha estès a altres òrgans, la supervivència a 5 anys es redueix dràsticament a menys del 14%.

El projecte finançat per l'AECC, que coordina Antonio Postigo, pretén estudiar el paper de les proteïnes ZEB1 i ZEB2 com a eines per predir l'evolució i resposta al tractament del CCR. També es profunditzarà en els mecanismes pels quals ZEB1 i ZEB2 participen en la formació inicial del tumor i en el seu posterior creixement i disseminació a altres òrgans. L'objectiu final és dissenyar compostos que, mitjançant el canvi dels nivells d'aquestes proteïnes, puguin impedir el creixement i progressió dels tumors.

Estudi de l'hepatoblastoma per dissenyar nous tractaments personalitzats

L'hepatoblastoma és el principal càncer de fetge en la infància i tot i que és un càncer poc freqüent i amb bona resposta al tractament, un 20% dels nens no sobreviuen a la malaltia i altres desenvolupen greus efectes secundaris derivats de la quimioteràpia.

L'objectiu del projecte concedit per l’AECC coordinat per Pau Sancho-Bru és identificar tractaments alternatius per als pacients amb hepatoblastoma. Per a dur-ho a terme es crearà un bio-banc d’organoids tumorals que inclogui les diferents variants gèniques de l’hepatoblastoma. Aquest banc d’organoids permetrà realitzar estudis funcionals de les alteracions epigenètiques presents en l’hepatoblastoma i així detectar les més rellevants per a l'aparició i el creixement del tumor. A més, es realitzaran estudis preclínics utilitzant els organoids per tal d’avaluar l'eficàcia de nous fàrmacs antitumorals. Aquest projecte es durà a terme en estreta col·laboració amb el grup de Càncer Hepàtic Infantil de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol de Badalona dirigit per Carolina Armengol.

Ajuts Clínico Formación AECC

Álex Bataller, especialista del Servei d’Hematologia del Clínic, ha rebut un dels ajuts Clínico Formación AECC 2019, que consisteixen en programes formatius en l’àrea de la recerca en càncer en l’entorn clínic.

Un Pla Nacional de recerca en càncer

Amb motiu del Dia Mundial de la Recerca en Càncer que cada any té lloc el 24 de setembre, l'Associació Espanyola Contra el Càncer ha tornat a demanar un Pla Nacional d'Investigació en Càncer per arribar al 70% de supervivència mitjana a cinc anys en l'any 2030.

Aquest Pla de Recerca en Càncer ha de contemplar almenys cinc punts fonamentals per assolir els objectius en 2030:

  • Almenys duplicar la inversió que s'ha fet en els darrers 10 anys, que ha estat de 1550 milions d'euros, fins a arribar als 3.000 el 2030.
  • Potenciar el talent investigador a través del suport específic als joves investigadors.
  • Ajustar la recerca que es fa a Espanya a la realitat epidemiològica del país.
  • Impulsar la innovació en càncer reduint aquesta travessia del desert per la qual es passa en les últimes fases de la recerca.
  • Potenciar els assajos clínics no comercials.