La Llei Orgànica 03/2021 que va entrar en vigor el dia 25 de juny de 2021 regula el dret de tota persona que compleixi les condicions de malaltia incurable i patiment no tolerable a rebre l’ajuda necessària per morir. La regulació de l'eutanàsia es basa en l'harmonització del dret a la vida i la integritat (física i moral), i el dret a la dignitat, llibertat i autonomia de la voluntat, principis ambdós fonamentals emparats per la constitució. 

Els serveis públics han de garantir la prestació d'ajuda per morir i l'han d'incloure a la cartera de serveis. 

Més informació.