En determinades circumstàncies de gravetat especial, es pot sol·licitar una segona opinió mèdica a un altre metge o metgessa sobre el diagnòstic o el tractament que s'ha rebut sobre una malaltia. En aquest cas, la segona opinió mèdica és l’informe emès per aquest facultatiu a fi de contrastar el diagnòstic o el tractament inicial. 

Per demanar una segona opinió mèdica, cal emplenar un formulari de sol·licitud i lliurar-lo a la unitat d'atenció al client del centre on s'ha diagnosticat la malaltia o a una unitat de registre oficial. 

Si la segona opinió mèdica és diferent de la primera, és possible triar entre rebre l'atenció o el tractament en el primer centre o en el que ha emès el nou diagnòstic. 

Per a més informació, consulteu el DECRET 125/2007, del 5 de juny, pel qual es regula el dret a obtenir una segona opinió mèdica.