Assistència

Desenvolupen HER2DX, un biomarcador pronòstic per a pacients amb càncer de mama HER2+

  • En un estudi publicat a la revista Lancet Oncology, investigadors del ClínicIDIBAPS i de la Universitat de Pàdua, demostren la capacitat de predicció pronòstica d’un nou biomarcador en pacients amb càncer de mama HER2+.
  • Anomenada HER2DX, l´eina integra variables clíniques de la pacient, informació sobre el tumor i dades genòmiques.
  • El biomarcador s’ha desenvolupat i validat amb dades de 702 pacients amb càncer de mama HER2+ de nou diagnòstic.