Recerca - Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial

La investigació al nostre Servei es basa en dos grans pilars:

  • La col·laboració amb la industria biomèdica.
  • La investigació duta a terme pels investigadors amb finançament extern.

Aquests dos aspectes fan que el Servei sigui capdavanter en innovació tecnològica en l’àmbit de la cirurgia maxil·lofacial, desenvolupant diversitat de projectes, molts d’ells, de la mà de l’indústria, com son:

  • La identificació preoperatoria del nervi facial en tumors de parótida
  • Implants zigomàtics reversos
  • Cultius de mucosa oral sobre penjolls complexes
  • Participació a l’assaig clínic de DEBIO, de cancer de Cap i coll