Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Tractament de les Metàstasis Hepàtiques

Temps de lectura: 2 min

Cada cas és diferent i ha de ser valorat de forma específica per diferents especialistes i tenir en compte l'estat general del pacient, la malaltia que ha produït la metàstasi, si a més de les metàstasis hepàtiques existeixen altres metàstasis que no estiguin en el fetge, els tractament previs realitzats i la seva resposta i la localització de la malaltia en el fetge. S'ha d'individualitzar cada cas per saber si es pot sotmetre a un tractament quirúrgic. 

La planificació del tractament adequat per a cada pacient és essencial. Les metàstasis hepàtiques impliquen diagnòstics avançats d'una malaltia maligna. És per aquest motiu que un enfocament multidisciplinari és imprescindible. El tractament varia segons l'origen de les metàstasis, el número, la localització i l'estat del pacient. 

Aquest tractament pot incloure des de:

  • Quimioteràpia (tractament amb diferents fàrmacs).

  • Cirurgia. 

  • Altres tractaments que tracten de destruir la metàstasi amb radiofreqüència, radioembolització. 

  • Tractaments de suport i pal·liatius. 

Obtenir la decisió de tractament correcta és important i l'opinió dels experts i la revisió de les exploracions poden durar diverses setmanes abans que es realitzi un pla final de tractament. 

Un equip multidisciplinari format per cirurgians hepàtics, oncòlegs, radioterapeutes, radiòlegs, radiòlegs intervencionistes i paliativistes és l'encarregat de decidir al costat del pacient quina és l'estratègia terapèutica més adequada. Quant al tractament quirúrgic els especialistes amb major experiència en el tractament de les metàstasis hepàtiques són els equips de cirurgia hepatobiliopancreàtica.

Tractament quirúrgic

La cirurgia que es duu a terme serà de diferent envergadura en funció de les necessitats del pacient.  

  • Metastasectomies. És la resecció limitada d'una o diverses lesions.

  • Hepatectomies majors. Són aquelles que, pel nombre de lesions o per la seva localització (afectació de parts imprescindibles del fetge), requereixen l'extirpació de la lesió i d'una part important del fetge on no existeix metàstasi.

  • Radiofreqüència quirúrgica. És la destrucció de la metàstasi mitjançant la utilització de calor elèctrica aconseguida després de la punció de les lesions. Es realitza en situacions especials i ha de ser valorat prèviament.

Tractament farmacològic

Quimioteràpia. La quimioteràpia usa medicaments contra el càncer per destruir les cèl·lules canceroses i és un tractament comú en pacients amb metàstasis hepàtiques de carcinoma colorectal. La quimioteràpia pot destruir les cèl·lules canceroses que circulen en la sang i aquelles que ja es van assentar en el fetge. 

  • Quimioteràpia adjuvant. És la que s'utilitza després de la cirurgia del fetge per reduir la probabilitat que el càncer reaparegui.

  • Quimioteràpia neoadjuvant. És el que es realitza abans de la cirurgia per tractar les potencials cèl·lules a distància del tumor i reduir la grandària tumoral com l'únic tractament per als casos de metàstasis hepàtiques no candidats a cirurgia.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.
Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.