Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és un Tumor Cerebral?

Temps de lectura: 2 min

Un tumor o neoplàsia cerebral es produeix quan les cèl·lules cerebrals anormals creixen de manera descontrolada. Es parla de tumors benignes quan aquestes cèl·lules són idèntiques a les que formen el teixit cerebral normal i, per això, es comporten de forma menys agressiva. I de tumors malignes (càncer), quan les cèl·lules anòmales han perdut, en major o menor mesura, la seva capacitat per realitzar de forma correcta les seves funcions. En aquest sentit, són cèl·lules que creixen més ràpidament envaint altres zones i, fins i tot, poden desplaçar-se a altres parts de l'organisme (metàstasi).

A quantes persona afecta el Tumor Cerebral?

Els tumors cerebrals representen al voltant del 2% de les causes de mort per càncer. Al nostre país la incidència per cada 100.000 habitants dels tumors cerebrals és de 8.8 per a homes i de 6.4 per a dones. Segons el tipus de tumor cerebral, l'edat de màxima incidència és variable. Els tumors benignes són més freqüents en pacients més joves i els tumors malignes en pacients per sobre dels 60 anys.

Tipus de Tumor Cerebral

Segons el seu origen, es diferencien dos tipus de tumors cerebrals:

  • Tumors que apareixen pel creixement de cèl·lules del propi del teixit nerviós. En aquest grup es distingeixen els tumors d'origen neuronal i els d'origen glial.
  • Tumors que s'originen a les estructures que envolten al cervell. En aquest grup, principalment, es troben els tumors meningis, de la beina dels nervis i dels tumors vasculars.

Segons la capacitat que té el tumor de créixer es classifiquen:

  • Alta. Són tumors de creixement ràpid. Tot i aplicar tots els tractaments possibles tenen gran capacitat de tornar a aparèixer i créixer localment.
  • Baixa. Són tumors de creixement lent i que segons el seu grau poden arribar a curar-se o poden controlar-se a mitjà termini.
Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és el Càncer?

Informació general sobre el Càncer

Llegir més

Informació documentada per:

Josep Juan González Sanchez
Sergio García García
Verónica Mato Pin

Publicat: 20 de febrer de 2018
Actualitzat: 20 de febrer de 2018

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.