Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

La Radioterapia en el Clínic

Temps de lectura: 5 min

El Servei d'Oncologia Radioteràpica forma part de l'Institut Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques de l'Hospital Clínic de Barcelona. El Servei d'Oncologia Radioteràpica està format per un equip multidisciplinari. Un equip de professionals d'oncologia radioteràpica, radiofísica hospitalària, tècnics de radioteràpia (TERT) i personal d'infermeria avançada participa en el tractament de la radioteràpia.  

Cada cas que s’atén al Servei d'Oncologia Radioteràpica és avaluat per un comitè multidisciplinari d'oncologia o la Unitat d'Oncologia. L'especialista en oncologia radioterapèutica avaluarà quin tipus de tractament s'adapta millor a la malaltia, que explicarà de manera detallada al pacient que haurà de signar un consentiment informat del tractament proposat. Així mateix es resoldran els dubtes que es puguin generar.  

Es farà un escàner (TAC) de planificació de tractaments. Prèviament a aquesta simulació, el pacient es visita amb l'equip d'infermeria d'Oncologia Radioteràpica, situat a la porta del Soterrani 7B de l'Hospital Clínic. El personal d'infermeria reforça les indicacions donades pel metge, i dona instruccions i recomanacions per al control i seguiment dels efectes secundaris.  

El tècnic de radioteràpia, especialista en simulació, informa del procediment a fer en aquest moment, dels immobilitzadors necessaris per a determinades ubicacions (per exemple, "màscara" amb material plàstic, que serveix per immobilitzar determinades àrees (cap, tòrax, etc.), sacs buits individualitzats per mantenir la posició durant el tractament, etc.).   

Es durà a terme l'escàner (TAC) de les zones on s'aplicarà la radiació. De tant en tant pot ser que per fer la prova es necessiti contrast. Durant la sessió de planificació, el tècnic de radioteràpia tatua algunes marques a la pell.   

Amb totes les exploracions necessàries, l'oncòleg/a radioterapeuta localitza l'àrea de tractament, decideix la dosi de radiació que el pacient haurà de rebre cada dia i el nombre de sessions.  

Radiofísics i tècnics de dosimetria realitzen els càlculs necessaris per administrar la dosi correcta. Aquests càlculs són diferents per a cada pacient i depenen de molts factors.   

Un cop preparat i verificat el tractament, els tècnics que administren el tractament garantiran la seguretat i benestar del pacient. El primer dia de tractament, la persona serà rebuda a la sala de tractaments (Búnquer), situada al soterrani, porta 9A. I se li explica de nou el tractament a fer, el nombre de sessions previstes, el temps de tractament i se li donaran les primeres cites de seguiment tant amb l'equip mèdic com d'infermeria. 

Recerca sobre Radioteràpia al Clínic

El Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Clínic promou la recerca a través de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), en l'àrea d'Oncologia i Hematologia.  Concretament, en el grup de Diagnòstic i terapèutica en oncologia i genòmica translacional i teràpies dirigides en tumors sòlids.   

La recerca del Servei d'Oncologia Radioteràpica té com a objectiu millorar la resposta al tractament del càncer, així com reduir els efectes secundaris, personalitzant el tractament de radioteràpia basat en tecnologia diagnòstica i terapèutica d'avantguarda.  

Les principals línies de recerca del Servei són:  

La identificació de noves estratègies terapèutiques mitjançant el diagnòstic molecular personalitzat.  

Optimització del tractament de radioteràpia mitjançant models biològics de toxicitat.  

L'activitat investigadora es desenvolupa en els següents àmbits:  

Recerca clínica (SBRT en càncer de pulmó i oligometàstasi, hipofraccionament extrem en tumors de mama i pròstata, radioteràpia intraoperatòria..)  

Participació en assajos clínics nacionals i internacionals. El Servei disposa d'una Unitat d'Assajos Clínics compartida amb els Serveis d'Hematologia i Oncologia Mèdica (Embrace, Combinació de VMAT i noves molècules en cap i coll i combinació pulmonar de radioteràpia radical amb tractaments sistemics (SBRT, immunoteràpies i teràpies dirigides) SBRT en tumors pulmonars, oligometàstasi SBRT, hipofracció extrema en tumors de pròstata ...)  

Recerca translacional: Radiogenòmica en càncer de mama  

Investigació en física mèdica: Millora dels models matemàtics utilitzats en el càlcul de tractaments de radioteràpia d'alta complexitat, verificació in vivo de tractaments de braquiteràpia ginecològica i radioteràpia intraoperatòria.  

Docència i Formació al Clínic  

El Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Clínic està plenament involucrat en la docència/formació tant dels propis professionals com d'altres centres, així com dels residents en la formació MIR/FIR. També realitza formació per a Tècnics Superiors de Radioteràpia vinculats al Centre Acreditat.  

Grau: Docència vinculada a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.  

 

Titulació: Els professionals del servei participen com a docents en l'assignatura d'Oncologia Mèdica i Radioteràpica del Grau de Medicina de la Universitat de Barcelona.  

Formació de residents: El Servei ofereix cada any una plaça d'especialització en Oncologia Radioteràpica (4 anys) i Radiofísica Hospitalària (3 anys).  

El Servei es forma a nivell docent per rebre rotacions de residents d'altres especialitats   i altres centres (nacionals i internacionals).  

També realitza formació per a tècnics de radioteràpia sènior vinculats al Centre Acreditat.  

Els especialistes del servei lideren accions de formació contínua, que es poden dividir en tres tipus:  

Sessions científiques. S'exposen els últims avenços en patologia específica.  

Primeres sessions de visita. Es discuteixen casos concrets que, per la seva complexitat clínica o rellevància, tenen un interès especial.  

Sessions tècniques. L'equip mèdic, radiofísic i de dosimetria comenta casos concrets que, per la complexitat tècnica, són d'especial interès.

Docència i Formació al Clínic

El Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Clínic està plenament involucrat en la docència/formació tant dels propis professionals com d'altres centres, així com dels residents en la formació MIR/FIR. També realitza formació per a Tècnics Superiors de Radioteràpia vinculats al Centre Acreditat.  

  • Grau: Docència vinculada a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.  
  • Titulació: Els professionals del servei participen com a docents en l'assignatura d'Oncologia Mèdica i Radioteràpica del Grau de Medicina de la Universitat de Barcelona.  
  • Formació de residents: El Servei ofereix cada any una plaça d'especialització en Oncologia Radioteràpica (4 anys) i Radiofísica Hospitalària (3 anys).  

El Servei es forma a nivell docent per rebre rotacions de residents d'altres especialitats   i altres centres (nacionals i internacionals).  

També realitza formació per a tècnics de radioteràpia sènior vinculats al Centre Acreditat.  

Els especialistes del servei lideren accions de formació contínua, que es poden dividir en tres tipus:  

  • Sessions científiques. S'exposen els últims avenços en patologia específica.  
  • Primeres sessions de visita. Es discuteixen casos concrets que, per la seva complexitat clínica o rellevància, tenen un interès especial.  
  • Sessions tècniques. L'equip mèdic, radiofísic i de dosimetria comenta casos concrets que, per la complexitat tècnica, són d'especial interès.
Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Izaskun Valduvieco

Publicat: 14 de juliol de 2021
Actualitzat: 14 de juliol de 2021

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.