Coordinador/a

Teresa Botta Orfila Cap de plataforma

Què és el Biobanc?

El Biobanc és una plataforma centralitzada que coordina la col·lecció, el processament, l’emmagatzematge i la cessió de mostres biològiques humanes per promoure la recerca biomèdica de qualitat. Aquestes mostres estan a disposició de la comunitat científica amb l’objectiu de consolidar la medicina personalitzada.

Addicionalment, aprofitant l'elevada especialització tècnica en el processament de mostres, el Biobanc posa a l’abast dels investigadors multitud de serveis tècnics per processar mostres humanes i animals aportades pels diversos grups de recerca. Tots els procediments de treball del Biobanc es realitzen sota la certificació de gestió de qualitat ISO9001.

El catàleg de mostres disponibles al Biobanc està estructurat en tres grans bancs: Banc de Teixits Neurològics (BTN), Banc de Tumors i Teixits (BTT) i Banc de Fluids Biològics (BFB).

Les persones que ho desitgin poden donar teixit nerviós, per ajudar a la recerca en malalties neurològiques. Tota la informació al respecte, en aquest fulletó informatiu.

Consulta la política de qualitat del Biobanc

Troba tota la informació sobre el Biobanc de l'IDIBAPS en aquest enllaç.