Equip

  • Isabel Crespo Cap de plataforma
  • Cristina López Tècnica superior
  • Joel Martínez Tècnic de laboratori
  • Sara Ozcoz Tècnica de laboratori