Equip

  • Isabel Crespo Cap de plataforma
  • Cristina López Tècnica de laboratori
  • Sara Ozcoz Tècnica de laboratori