Equipament

  • BD FACSCalibur citòmetre analitzador: 2 làser. 4 paràmetres de fluorescència
  • BD FACSCanto I citòmetre analitzador: 2 làser. 6 paràmetres de fluorescència
  • BD FACSCanto II citòmetre analitzador: 3 làser. 8 paràmetres de fluorescència
  • BD LSRFortessaSORP citòmetre analitzador: 5 làser, 18 paràmetres de fluorescència
  • BD LSRFortessaSORP + HTS citòmetre analitzador: 4 làser. 16 paràmetres de fluorescència
  • AMNIS ISX citòmetre analitzador amb imatge: 4 làser. 12 paràmetres de fluorescència
  • BD FACSARIA II separador cel·lular: 3 làser, 9 paràmetres de fluorescència
  • BD FACSAriaSORP separador cel·lular: 5 làser, 18 paràmetres de fluorescència
  • Separador cel·lular magnètic autoMACSPro