Equipament

  • BD FACSCanto II citòmetre analitzador: 3 làser. 8 paràmetres de fluorescència.
  • BC CytoFlex citòmetre analitzador: 3 làser. 13 paràmetres. Lector de plaques. Volumètric. Recompte absolut.
  • BD LSRFortessaSORP + HTS citòmetre analitzador: 4 làser. 16 paràmetres de fluorescència
  • BD LSRFortessaSORP citòmetre analitzador: 5 làser, 18 paràmetres de fluorescència.
  • Cytek_AURORA citòmetre analitzador d’espectre complet: 5 làser, carregador de plaques, rack de 40 tubs.
  • BD FACSARIA II separador cel·lular: 3 làser, 9 paràmetres de fluorescència.
  • BD FACSAriaSORP separador cel·lular: 5 làser, 18 paràmetres de fluorescència.