Serveis i tarifes

La plataforma de citometria disposa d’alta tecnologia, personal expert i qualificat. Ofereix una gran varietat de serveis, com separació cel·lular, citometria de flux amb imatge i suport tècnic per a diversos protocols.

També proporciona formació perquè els investigadors puguin utilitzar els citòmetres en autoservei, així com coneixements tècnics i assessorament per a la planificació i el disseny experimental, la preparació cel·lular, l'anàlisi i el maneig de dades.

Tots els serveis es poden fer amb l’assistència del personal de la plataforma o en autoservei.

  • Anàlisi de mostres per citometria de flux (fins a 5 làser i 18 paràmetres de fluorescència). Disposa d’un mòdul HTS per a lectura en placa.
  • Separació cel·lular (fins a 5 làser i 18 paràmetres de fluorescència). Recollida en tubs (fins a 4 poblacions alhora), plaques o portes. Índex single_cell sorting per a seqüenciació (plaques 96 i 384 pous).
  • Anàlisi de mostres per citometria de flux amb imatge (4 làser i fins a 12 paràmetres de fluorescència).
  • Separació cel·lular magnètica automàtica.
  • Anàlisi de dades (ordinadors amb llicències DiVa 8.1, CellQuestPro 6.0.3, ModFitLT 3.2, FlowJo X, FCAPArray 1.0.1, IDEAS 6.2).
  • Formació per poder utilitzar els citòmetres analitzadors en autoservei.
  • Suport en el correcte desenvolupament de projectes/assajos que utilitzin les tècniques de citometria de flux i separació cel·lular. Suport en el disseny experimental.

Tarifes