Coordinador/a

Isabel Crespo Cap de plataforma

La citometria de flux és una tècnica d’anàlisi multiparamètrica que es basa en fer passar partícules en suspensió (cèl·lules, microorganismes, micropartícules...) a alta velocitat (milers de partícules per segon) ordenades i d’una en una a través d’un feix de llum focalitzat (làser). L’impacte amb el làser produeix senyals fluorescents que corresponen a diferents paràmetres (incloent la mida relativa d'una partícula, la complexitat estructural i la intensitat relativa de fluorescència). Un sistema òptic i electrònic recull aquests paràmetres, els registra i els digitalitza per poder-los mesurar simultàniament en una cèl·lula.

El citòmetre de flux mesura característiques morfològiques de les cèl·lules (mida relativa i complexitat cel·lular...) i característiques antigèniques, biofísiques o bioquímiques (estudis membrana, contingut d’ADN, activitat enzimàtica, proliferació, apoptosi...). Un separador cel·lular té les mateixes prestacions que un citòmetre de flux, però incorpora la capacitat de separar partícules o cèl·lules selectivament.

Les aplicacions de la citometria de flux i la separació cel·lular són nombroses, per això se n’ha generalitzat l’ús en l’àmbit de la biomedicina (Hematologia, Immunologia, Farmacologia, Oncologia, Microbiologia, Genètica...). La plataforma de citometria disposa d'una àmplia gamma d'aplicacions de citometria de flux i de separació cel·lular i desenvolupa o n’implementa de noves en funció de la demanda dels investigadors.