El Servei de Mediació Intercultural està adscrit a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania (Direcció de Qualitat i Seguretat Clínica). És un servei de suport al treball dels professionals sanitaris i un servei facilitador de la comunicació amb usuaris provinents d’altres cultures.

  • Facilita l’enteniment lingüístic i cultural entre pacient i/o familiar i personal sanitari.

  • Ajuda als pacients a l’adaptació i enteniment dels tractaments mèdics.

  • Ajuda a millorar el funcionament de l’hospital, ja que evita visites innecessàries causades per problemes de comunicació.

  • Posa a l’abast dels pacients els recursos necessaris per a una integració i enteniment de la societat que els acull.

  • Facilita l’accés a xarxes culturals del seu propi col·lectiu que facilita l’atenció sanitària i sociosanitària.

A la seu Maternitat es disposa d'una mediadora magribina, de dilluns a divendres en torn de matí; i d'una mediadora xinesa, dilluns, dimecres i divendres, en torn de matí. En aquesta seu el servei està orientat a donar suport a les necessitats que sorgeixen dels serveis de Medicina Materno Fetal i de Neonatologia de l'Institut Clínic d'Obstetrícia, Ginecologia i Neonatologia (ICGON).

A la seu Villarroel, dona servei una mediadora magribina, dilluns, dimarts, dijous i divendres, en torn de matí.