Mediació intercultural

Com accedir al servei de mediació intercultural.

El servei de Mediació Intercultural, ofert mitjançant el Servei Català de la Salut, proporciona suport als equips assistencials facilitant-los la comunicació amb les persones amb qui hi ha una diferència idiomàtica i/o cultural insalvable. 

 • Facilita la comunicació lingüística i cultural entre el/la pacient (i el seu entorn proper) i el personal sanitari. 

 • Ajuda els/les pacients a la comprensió i l'adherència als tractaments. 

 • Evita visites i contactes innecessaris amb l'hospital causats per dificultats de comunicació. 

 • Posa a l'abast dels pacients informació sobre el sistema sanitari i els seus recursos. 

 La disponibilitat és en horari de matí. 

Seu Maternitat: 

El servei està orientat a donar suport a les necessitats de comunicació que sorgeixen als serveis de Medicina Materno Fetal i de Neonatologia de l'Institut Clínic d'Obstetrícia, Ginecologia i Neonatologia (ICGON). 

 • Mediació magrebina els dilluns, dimarts, dijous i divendres. 
 • Mediació xinesa els dilluns, dimecres i divendres.
 • Mediació urdú divendres. 

Seu Villarroel: 

 • Mediació magrebina els dilluns, dimarts, dijous i divendres.
 • Mediació xinesa divendres. 
 • Mediació urdú dijous. 

Com demanar-ho: 

 • Si cal contactar amb el servei de Mediació cal adreçar-se a l'equip de professionals de referència. 
Documentació d'interès

Mediació intercultural - Catsalut

PDF - 172 KB

Descarregar Mediació intercultural - Catsalut, PDF 172 KB