Organització - Institut Clínic d'Oftalmologia

Les principals malalties que s'atenen a l'ICOF són les següents:

 • Malalties corneals i del segment anterior
 • Malalties de la retina
 • Oculoplàstia, vies lacrimals i òrbita
 • Neuroftalmologia i motilitat ocular
 • Malalties inflamatòries oculars
 • Glaucoma

L'assistència a l'ICOF es realitza en dues grans àrees: consultes externes i quiròfan.

Les consultes externes estan dotades amb 30 gabinets d'exploració amb la tecnologia d'imatge més avançada, fet que permet el tractament mèdic i quirúrgic dels pacients. La tecnologia inclou: plataformes de Tomografia de Coherència Òptica (OCT) amb mòdul d'OCT angiografia, sistemes de visualització de la retina camp ampli i electrofisiologia ocular.

El treball conjunt entre optometristes i oftalmòlegs és bàsic per afavorir la presa de decisions sobre les diverses malalties. Aquests coneixements es transfereixen directament al quiròfan i s'integren als microscopis per planificar la cirurgia adequadament. Aquest tipus d'abordatge és de gran transcendència en malalties en què l'ICOF és centre de referència.

Entre les fites de l'Institut Clínic d'Oftalmologia en destaquen:

 • L'ús de tècniques selectives per al trasplantament de còrnia, com la Queratoplàstia Endotelial de Membrana de Descemet (DMAEK), han permès una recuperació més ràpida dels pacients i amb millors resultats visuals.
 • La planificació de la cirurgia de cataractes amb sistemes automatitzats de biometria i aberrometria permet, no només millorar la visió del pacient, sinó també millorar-ne la  qualitat visual després de la cirurgia.
 • L'ICOF compta amb una àrea de teràpia intravítria en què s'administren els fàrmacs per al tractament de les malalties de la retina.
 • L'avaluació dels pacients amb uveïtis la realitza un equip multidisciplinari de professionals on hi participen especialistes en malalties autoimmunes, fet que permet una presa de decisions àgil i consensuada que beneficia el pacient.
 • La cirurgia de la cataracta amb l'ús del femto làser permet estandarditzar i escurçar els temps quirúrgics, amb una millor recuperació funcional.

Notícies relacionades amb l'institut