Recerca - Institut Clínic d'Oftalmologia

La investigació de l'Institut Clínic d'Oftalmologia que es vehicula a través de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer es desenvolupa a la següent àrea:

Diversos professionals lideren projectes de recerca públics competitius i, al mateix temps, participen en xarxes de recerca a nivell estatal (Xarxa Temàtica d'Investigació en Salut) i són grups consolidats de recerca a Catalunya (Agència Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca).

Les línies de recerca principals de l'ICOF són les següents:

1. Factors pronòstics (clínics, immunogenètics) i d'imatge entre els pacients amb edema macular secundari a uveïtis posteriors

2. Noves teràpies biològiques en el tractament de les uveïtis no infeccioses

3. Estudi dels polimorfismes genètics com a factors de risc de les diverses manifestacions clíniques de les uveïtis i el seu desenvolupament

4. Uveítis infeccioses

5. Patologia macular en el pacient diabètic

6. DMAE i proteïna C

7. Via visual (en col·laboració amb el servei de Neurologia)

8. Genètica i glaucoma

9. Imatge en el glaucoma

L'ICOF disposa d'un laboratori de recerca en Inflamació Ocular i també d'una unitat d'assajos clínics i recerca clínica.

L'any 2015 l'ICOF va crear la Unitat d'Assajos Clínics dedicada a supervisar i a coordinar estudis d'investigació clínica. La unitat està formada per un equip multidisciplinari encarregat de l'execució dels assajos clínics de fase II, III i IV. Compta amb els seus especialistes en Oftalmologia, optometristes, coordinadors d'estudi i gestors de dades, que tenen com a objectiu:

  • Gestionar els assajos clínics terapèutics
  • Oferir suport als investigadors
  • Generar línies de recerca pròpies
  • Contribuir a millorar el tractament de les diferents malalties oftalmològiques
  • Oferir als pacients les millors alternatives terapèutiques, amb l'avaluació de noves estratègies de tractament

Notícies relacionades amb l'institut