Temes de Salut

Augmenten els casos d’ictus causats per la contaminació

Els darrers estudis demostren que una elevada contaminació en l'ambient incrementa el risc de tenir un ictus

Segons la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) el 30% dels ictus que es produeixen cada any són atribuïbles a la contaminació de l'aire i adverteix que la reducció de la pol·lució ambiental és una mesura a seguir per a frenar l'augment de casos de malaltia cardiovascular i neurodegenerativa. Segons estudis internacionals realitzats durant els últims quatre anys, l'especial sensibilitat del cervell a la contaminació ambiental influeix en l'aparició d'un infart o hemorràgia cerebral.

Aquestes investigacions també demostren que els efectes perjudicials de la contaminació no són només locals. S'estima que el 12% de les morts prematures relacionades amb la contaminació ambiental estan causades per contaminants emesos en una altra regió del món.

Els valors de contaminació ambiental es determinen amb la mesura de la concentració de diferents gasos en l'aire de les ciutats. Els gasos com el monòxid de carboni, el diòxid sulfúric, el diòxid de nitrogen i les PM 2,5 (partícules en suspensió de menys de 2,5 micres), són marcadors de contaminació ambiental. La major part d'aquests gasos són produïts per diferents tipus d'activitat humana com l'ús de mitjans de transport o l'activitat industrial. El diòxid de nitrogen i les PM 2,5, per exemple, es generen de forma majoritària amb els motors dièsel.

La recerca en aquest camp no només alerta sobre aquest problema, sinó que també exposa algunes mesures preventives que es poden dur a terme a nivell individual. Per exemple, un dels estudis proposa que l'associació entre partícules en suspensió i ictus es pot reduir mitjançant una dieta rica en fruites i vegetals. Altres mesures que es poden dur a terme per a començar a pal·liar el problema de la contaminació són: estalviar energia, augmentar el consum de productes locals, accelerar el canvi dels motors de combustió als elèctrics o utilitzar el transport públic.

Tot i això, la solució definitiva d’aquest gran problema de salut mundial passa per la creació de polítiques de salut ambiental a nivell global. Sobretot les destinades a reduir la contaminació derivada de l'activitat industrial, l'agricultura i el transport.

Autor: Xabier Urra, Neuròleg, Servei de Neurologia