Recerca

Avaluen l'impacte de la pandèmia per COVID-19 en el maneig del càncer hepàtic

Investigadors del Clínic-IDIBAPS i del CIBEREHD han liderat, junt amb el Departament de Gastroenterologia i Hepatologia de la Fondazione IRCCS CA’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico a Milà, un estudi que avalua l'impacte de la primera onada de la pandèmia per COVID-19 en pacients amb càncer hepàtic en un conjunt de 76 hospitals d'Europa, Àsia i Amèrica.

Els resultats de l'estudi multicèntric i internacional CERO-19 exposen un impacte rellevant, atès que el 87% dels centres es van veure obligats a modificar la seva pràctica clínica. El 81% dels centres van modificar els seus programes de cribratge per a diagnòstic precoç, però en el 93% dels centres es va poder mantenir l'inici de tractament sistèmic, encara que en la meitat dels centres es va cancel·lar la possibilitat d'incloure pacients en assaigs clínics amb nous agents.

La Dra. Maria Reig, cap de la Unitat d'Oncologia Hepàtica (Barcelona Clínic Liver Cancer), del Clínic, investigadora de el grup Oncologia hepàtica (BCLC) de l'IDIBAPS i investigadora del CIBEREHD, és l'última signant de la feina. El primer autor, és Sergio Muñoz-Martínez, del mateix equip.

Impacte de la pandèmia en el càncer hepàtic

El càncer hepàtic va ser responsable de 900,000 nous casos i 830,000 morts l'any 2020 segons les últimes dades de GLOBOCAN. Es tracta del 6è càncer en incidència i la segona causa de mort per càncer, però la primera en pacients amb cirrosi hepàtica.

La majoria dels pacients amb càncer hepàtic tenen antecedents d'hepatopatia crònica. Tot i la curació de virus de l'hepatitis C, es preveu un augment del càncer hepàtic i això s'associa a l'augment d'incidència de l'hepatopatia per fetge gras associada a obesitat i síndrome metabòlica.

"Segons l'estudi que hem realitzat, durant la primera onada de la pandèmia de COVID-19 el 41% dels centres van realitzar canvis en els procediments diagnòstics, el 81% van alterar els programes de cribratge i el 40% van modificar la freqüència en que van realitzar els estudis d'imatge per estadiatge del càncer o avaluació de resposta al tractament", asseguren els investigadors de l'estudi. "No obstant això, un aspecte positiu és haver constatat que la pandèmia ha potenciat el paper d'infermeria en els pacients amb càncer hepàtic", afegeixen. El seu coneixement expert ha motivat que infermeria gestionés la planificació de visites al 30.1% dels centres i participés activament en el maneig clínic en el 70.3%, assumint la interacció telefònica de seguiment d'incidències en el 62.5% dels centres.

Aquests resultats posen de manifest l'impacte de la pandèmia en pacients amb càncer hepàtic i la necessitat de mantenir y estructurar l'activitat assistencial per evitar que la pandèmia COVID impacti negativament en demores en diagnòstic que impedeixin detecció precoç de càncer i l'aplicació adequada de tractament.

Estudi multicèntric i internacional

Per dur a terme l'estudi es va realitzar una enquesta internacional. La promoció de el projecte es va realitzar mitjançant la Xarxa Europea per a l'Estudi del Colangiocarcinoma (ENS-CCA), els comptes de Twitter dels organitzadors del projecte i del grup Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) de l'Hospital Clínic de Barcelona durant un període de 4 setmanes previ a l'inici de l'enquesta. L'enquesta la van realitzar els organitzadors i va ser revisada, provada i comentada per 5 experts internacionals en càncer hepàtic.

Referencia del artículo:

Assessing the impact of COVID-19 on liver cancer management (CERO-19).
Muñoz-Martínez S, Sapena V, Forner A, …, Lué A, Iavarone M, Reig M. JHEP Rep. 2021 Feb 23:100260. doi: 10.1016/j.jhepr.2021.100260.