Temes de Salut

Coronavirus i diabetis. Què recomanen els experts?

Qualsevol infecció que es presenti en una persona amb diabetis té un risc doble: d'una banda, pot descompensar la pròpia diabetis i, de l'altra, les complicacions derivades d'aquesta infecció poden ser més greus. En el cas de contagiar-se amb la COVID-19 passa el mateix, però, què en sabem fins ara? Què recomanen els experts?

Igual que va succeir amb les anteriors epidèmies per coronavirus, en l'actual pandèmia per la malaltia de coronavirus 2019 (COVID-19), s'ha vist que hi ha un clar risc de descompensació de la diabetis, especialment de tipus 2. Se sap que el risc de contraure la COVID-19 és més gran en les persones amb diabetis i que la descompensació de la diabetis que genera en aquests pacients clarament augmenta la gravetat i la mortalitat de la malaltia. El per què passa tot això no té encara una resposta clara.

Probablement, el major risc de contraure la malaltia es relacioni amb el sistema immune menys efectiu que tenen generalment les persones amb diabetis, que els fa més vulnerables a les infeccions.

La raó per la qual les complicacions de la COVID-19 són de major gravetat en persones amb diabetis encara és especulativa i fonamentalment es basa en estudis experimentals. Un dels mecanismes proposats és el de la disminució de l'enzim ACE2. Se sap que la COVID-19 disminueix el receptor cel·lular d'un enzim important que ens protegeix de la inflamació, la angiotensin-converting-enzyme 2 (ACE2), això promou una major inflamació, que indueix dany cel·lular i fallada respiratòria. Aquests receptors es troben en menor quantitat en persones que passen per una situació d'hiperglucèmia, que fa que les seves cèl·lules siguin encara més vulnerables a la inflamació.

A més, ACE2 també s'expressa en les cèl·lules beta pancreàtiques, responsables de la síntesi d'insulina. Pel que es creu que el virus podria condicionar una disminució en la secreció d'aquesta hormona, amb el risc que això comporta en persones amb diabetis.

Un segon mecanisme pel qual es creu que la COVID- 19 és més greu podria ser l'enzim dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4), que en epidèmies d'altres coronavirus es va demostrar que era un receptor d'aquests virus i que el bloqueig de aquest enzim millorava l'evolució de les complicacions. La DPP-4 té un paper important en el metabolisme de la glucosa i la insulina, però també en la inflamació. En l'actualitat, moltes persones amb diabetis es tracten amb fàrmacs inhibidors de DPP-4 (que redueixen les concentracions d'aquest enzim), però de moment es desconeix si aquest mateix tractament podria constituir una opció terapèutica per al COVID-19.

Donada aquesta relació entre COVID-19 i diabetis és important tenir en compte guies i recomanacions pràctiques d'actuació. En aquest sentit, l'article publicat el 23 d'abril de 2020 pel la revista The Lancet és molt rellevant, ja que proporciona guies i recomanacions avalades per un ampli panell internacional d'experts en diabetis i endocrinologia. Les principals recomanacions referents a la gestió de la malaltia per part de les mateixes persones amb diabetis són les següents:

Aquelles persones amb diabetis que no han tingut la malaltia de la COVID-19 haurien d'intensificar el control metabòlic com a prevenció primària. A més, haurien d'utilitzar la telemedicina com a sistema de contacte amb els professionals, si és possible.

També es destaca com una mesura fonamental en persones amb diabetis que no s'han contagiat de la COVID-19 continuar amb el mateix tractament preestablert. En el cas de les persones amb diabetis tipus 2 que presenten hipertensió o dislipèmia associada, és encara més important que continuïn amb el tractament antihipertensiu i hipolipemiant que prenien fins al moment.

En les persones amb diabetis mellitus tipus 1 la infecció per COVID-19 implica un major risc de desenvolupar cetoacidosi (acumulació en sang i orina de molècules anomenades cossos cetònics que, en altes concentracions, són tòxics). El pacient hauria de quantificar les cetones en orina o sang, si hi ha simptomatologia compatible amb la cetoacidosi o hiperglucèmia.

Finalment, les persones sense diabetis coneguda, però que tenen factors de risc per a la diabetis, haurien de monitoritzar els seus nivells de glucèmia si contrauen la malaltia de la COVID-19.

Aquestes recomanacions, basades en l'experiència de professionals experts (fins al moment no s'han pogut efectuar estudis al respecte), poden ajudar a reduir l'impacte de la COVID-19 en les persones amb diabetis. Però sens dubte el que serà determinant és reduir al màxim el risc de contagi i per a això cal complir les mesures de protecció que recomanen les autoritats sanitàries, ja que aquestes són tan efectives en les persones amb diabetis com en aquelles que no en tenen.

Autor: Dr. Enric Esmatjes, endocrinóleg de l'Institut Clínic de Malalties Digestives y Metabóliques