Assistència

El Clínic arriba a les 100 endarterectomies, el tractament quirúrgic per a la hipertensió pulmonar

L’Hospital Clínic de Barcelona ha realitzat aquesta tardor l’endarterectomia número 100. Es tracta d’una intervenció quirúrgica complexa que és la millor opció de tractament per a un subgrup de pacients amb hipertensió pulmonar (HP).

El Clínic és l’únic hospital a Catalunya que practica aquest tipus d’intervenció, de les que se’n fan unes 15 a l’any, però amb una tendència creixent. Compta amb una Unitat Funcional per a l’abordatge multidisciplinar de la HP i és un dels dos CSUR per a hipertensió pulmonar complexa a Espanya, junt amb l’Hospital 12 de Octubre de Madrid.

La hipertensió pulmonar és una malaltia minoritària i infradiagnosticada que es caracteritza per l’augment anòmal de la pressió sanguínia en les artèries pulmonars. Es produeix en patologies que afecten de forma primària aquestes artèries, com és el cas de la hipertensió arterial pulmonar (HAP) o la hipertensió pulmonar tromboembòlica crònica (HPTEC), o bé es pot desenvolupar en el context d’altres malalties respiratòries o cardíaques cròniques. Si no és tractada, pot evolucionar cap a la insuficiència cardíaca i produir la mort.

“Al Clínic portem aproximadament el 60% dels pacients amb hipertensió pulmonar de Catalunya i tenim 24 centres associats en xarxa per fer el seguiment compartit de cada cas concret”, explica el Dr. Joan Albert Barberà, cap del Servei de Pneumologia i Al·lèrgia respiratòria del Clínic. “En els pacients amb hipertensió pulmonar, que és una malaltia complexa, la derivació a la nostra unitat funcional és clau per poder fer un diagnòstic acurat i decidir la millor estratègia de tractament en funció del tipus d’hipertensió pulmonar que es presenti”, afegeix.

Una tècnica quirúrgica complexa per al 50% dels pacients amb HPTEC

El tractament de la malaltia difereix segons el tipus d’hipertensió pulmonar i pot ser farmacològic o quirúrgic. En el cas de la HPTEC, una malaltia rara amb una prevalença d’uns 3 casos per milió d’habitants, la millor opció terapèutica és l’endarterectomia pulmonar. Es tracta d’una cirurgia complexa, amb circulació extracorpòria, que consisteix en restablir el flux sanguini a través dels pulmons eliminant el material trombòtic acumulat en les artèries pulmonars.

Al Clínic s’hi deriven cada any uns 30 pacients amb HPTEC tant de Catalunya com d’altres comunitats autònomes. El Dr. Manel Castellà, cap del Servei de Cirurgia Cardiovascular, explica que “la intervenció es pot dur a terme en aproximadament un 50% dels pacients i és l’únic tractament que pot aconseguir la curació de la HPTEC”. “Amb aquesta cirurgia millora la pressió de la sang a les artèries pulmonars i el funcionament del cor, el que es tradueix en una millora de la qualitat de vida i la supervivència dels pacients”, afegeix.

Quan el pacient no és candidat a cirurgia, la Unitat de Hipertensió Pulmonar del Hospital Clínic compta també amb experiència en angioplastia pulmonar a través d’un equip multidisciplinar de pneumòlegs, angioradiòlegs i cardiòlegs, amb la qual cosa es pot oferir la millor alternativa terapèutica adequada a cada pacient.

Una nova unitat d’intervencionisme respiratori

Des del mes de novembre, l’Institut Clínic Respiratori compta amb una nova Sala polivalent d’intervencionisme respiratori (SPIR). Aquesta sala compta amb l’equipament necessari per realitzar procediments d’hemodinàmica pulmonar, com els cateterismes diagnòstics que es requereixen per a la hipertensió pulmonar, i d’endoscòpia respiratòria, així com d’altres procediments intervencionistes, en els que és necessari tenir de forma combinada imatge radiològica.

Imatge de la nova sala polivalent d'intervencionisme respiratori (Foto: Francisco Avia).

Podeu veure les fotos de la intervenció i de la nova sala en aquest enllaç.