Assistència

El Clínic consolida la seva aposta per la cirurgia robòtica

L’Hospital Clínic de Barcelona consolida la seva aposta per la cirurgia robòtica i amplia l’ús d’aquestes cirurgies en múltiples especialitats. La cirurgia robòtica constitueix l’evolució de la cirurgia laparoscòpia en el camp de la cirurgia mínimament invasiva i, en definitiva, permet que sigui un tipus de cirurgia que genera menys complicacions per els pacients i aporta una major precisió als professionals. 

L'any 2020, any de plena pandèmia de la COVID-19, al Clínic es van realitzar 406 cirurgies robòtiques, això suposa un augment del 74% respecte el 2018.

L'any 2020, any de plena pandèmia de la COVID-19, al Clínic es van realitzar 406 cirurgies robòtiques, això suposa un augment del 74% respecte el 2018. Actualment, els serveis de l’Hospital que lideren cirurgies robòtiques són els següents: Urologia (ICNU), Cirurgia gastrointestinal (ICMDM), cirurgia cardiovascular (ICCV), cirurgia toràcica (ICR), ginecologia (ICGON) i neurocirurgia (ICN). El 60% de les cirurgies robòtiques del 2020 es van practicar des del Servei d’Urologia. Per la Dra. Noemí Pou, directora de l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital Clínic “la clara aposta per la cirurgia robòtica ens consolida com un hospital de referència en aquest tipus de cirurgia centrada en la millora pels pacients i aportant la millor tecnologia als professionals per a desenvolupar la seva feina”. El Clínic disposa, a dia d’avui, de dos robots Da vinci per realitzar la majoria de les operacions, un robot per a les cirurgies de pròtesi de genoll  i de dues consoles de formació. Les consoles són de gran utilitat per a realitzar accions de docència i formació, la qual cosa permet formar a altres professionals amb totes les garanties seguretat. 

Cirurgies urològiques, les ‘reines’ de la cirurgia robòtica al Clínic 

El Servei d’Urologia, dirigit pel Dr. Antonio Alcaraz ha realitzat la majoria de cirurgies robòtiques que es fan al Clínic i que van començar fa 6 anys. Els tres tipus de cirurgies robòtiques més freqüents en el camp de la urologia al Clínic són les prostatectomies radicals (650 operacions), les cistectomies i derivacions urinàries (95) i els trasplantaments de ronyó (105). Concretament, i pel que fa a les prostatectomies, el robot permet preservar més teixit, una millor visió, menys marge d’error i una clara millora en els indicadors pel que fa a la impotència i a la incontinència. 

En definitiva, l’ús del robot en les cirurgies urològiques permet una visió 3D, una major precisió i menor agressió quirúrgica. Pel Dr. Antonio Alcaraz, cap de Servei d’Urologia del Clínic “el futur de les cirurgies robòtiques ha de passar perquè la màquina executi. Caldria tenir feddback de la màquina, que aconsellin als professionals i que siguin proactius. La cirurgia remota ha de ser un camp a explorar en 5-10 anys i d’aquesta manera el cirurgià no caldrà que estigui al quiròfan”. “La cirurgia robòtica del futur ha de permetre detectar problemes durant el decurs de la cirurgia”, conclou . Alcaraz manifesta que “el robot permet posar les mans dins de l’abdomen del pacients. Les parts del robot es converteixen amb les meves mans dins del pacient. Tinc 500 graus de moviment sense necessitat de realitzar una cirurgia oberta”. 

El Servei d’urologia i el Servei de ginecologia del Clínic van realitzar amb èxit el primer trasplantament d’úter d’Espanya a principis d’octubre de 2020. Una cirurgia que es va practicar, parcialment, amb l’ús del robot. 

La cirurgia robòtica en el Servei de Cirurgia gastrointestinal 

En el Servei de cirurgia gastrointestinal, dirigit pel Dr. Antonio de Lacy  l'abordatge robòtic es realitza emprant el Sistema quirúrgic da Vinci Xi (Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA). Aquest sistema millora notablement l'execució a l'eliminar el tremolor. Els instruments emprats són multi articulats i faciliten maniobres complexes que serien difícils de realitzar amb els instruments laparoscòpics estàndard. Segons el Dr. Antonio de Lacy “la robòtica és el principal protagonista de la revolució quirúrgica que vivim actualment i més enllà de proporcionar importants avantatges tècnics, els seus resultats permeten considerar-la com el principal instrument per convertir, l'anomenada medicina de precisió, en una realitat”. 

Fins al moment, la seva utilització ha estat implementat en el camp de la cirurgia colorectal i cirurgia bariàtrica. La cirurgia robòtica permet un millor abordatge de les malalties colorectals, principalment el càncer. El seu ús permet una millor i més acurada dissecció dels vasos sanguinis implicats, facilita maniobres que poden ser anatòmicament complexes i facilita les maniobres de dissecció en pacients complicats, amb pelvis estretes, ajudant a una millor dissecció i mobilització del recte.  Aquestes cirurgies les lideren la Dra. Raquel Bravo i la Dra. Ana Otero.  

A causa de la seva complexitat, és precisament en la cirurgia de càncer de recte, on l'abordatge robòtic ha demostrat la seva idoneïtat. Amb uns resultats oncològics òptims, s'associa a una menor taxa de complicacions, millors resultats funcionals i permet oferir abordatges mínimament invasius (fins i tot la via transanal) en pacients amb anatomies desfavorables, especialment amb pelvis estretes o tumors voluminosos.  

Pel que fa a la cirurgia bariàtrica, l'abordatge robòtic ha estat àmpliament estudiat tant en relació als beneficis directes que aporta al pacient com al seu balanç cost-benefici. Des del punt de vista dels professionals de la cirurgia, l'ús de les plataformes robòtiques confereix un clar benefici al millorar tant l'ergonomia com la precisió de les maniobres durant les intervencions. Els resultats de la cirurgia bariàtrica assistida per robot reflecteixen que aquest abordatge s'associa amb una taxa menor de complicacions severes, menor estada mitjana i menor mortalitat fonamentalment en pacients súper-obesos . D'altra banda, el seu ús permet i facilita la realització de les tècniques més complexes com són les diferents modalitats de derivació bilio-pancreàtica o la cirurgia de revisió. Aquest tipus de cirurgia robòtica les lidera el Dr. JM. Balibrea 

Les grans possibilitats en el camp de la cirurgia ginecològica 

Des del Servei de ginecologia, dirigit pell Dr. Francesc Carmona es practiquen diversos tipus de cirurgies robòtiques. Entre les cirurgies més freqüentment realitzades en aquest àmbit es troba la histerectomia radical per càncer ginecològic i la cirurgia de la endometrioisis. Per la Dra. Berta Díaz-Feijoo el robot ens permet “realitzar una cirurgia de gran precisió, imprescindible, per exemple, en el transplantament d’uter”.  

En l'àmbit de la ginecologia oncològica, aproximadament el 40% dels casos de càncer d’endometri estan relacionats amb l'obesitat. És justament en aquests casos, on el robot pot oferir avantatges importants, per la millor visualització i exactitud dels moviments dels instruments robòtics, entre d’altres”. 

D'altra banda, a la incorporació al robot del sistema de fluorescència firefly, permet la realització del gangli sentinella en els tumors ginecològics que així ho necessiten i en la cirurgia de l'endometriosi profunda amb resecció intestinal per a la valoració de la vascularització de l'anastomosi intestinal.  

1r any de cirurgies robòtiques en el Servei de cirurgia cardiovascular  

El Servei de Cirurgia cardiovascular, dirigit pel Dr. Manel Castellà, fa un anys que va iniciar la seva activitat de cirurgia robòtica al Clínic. Les intervencions més freqüents que es realitzen són la reparació i la substitució de la vàlvula mitral, la reparació de la vàlvula tricúspide, la reparació de la comunicació interauricular (una cardiopatia congènita) i també 2 casos, ja, de revascularització amb bypass coronari. 

Pel Dr. Daniel Pereda, cirurgià del Servei de cirurgia cardiovascular “estem molt satisfets amb el programa, hem complert totes les nostres expectatives per a aquests primers anys de funcionament i tenim dades clares que amb aquest tipus d'intervencions reduïm l'estada mitjana de forma molt marcada”. En concret, en reparacions de la vàlvula mitral els pacients se'n van a casa de mitjana gairebé quatre dies abans, el que es una reducció del 35% de l'estada mitjana. 

Primers passos en cirurgia toràcica 

El Servei de cirurgia toràcica del Clínic, dirigit pel Dr. Laureano Molins ha començat la cirurgia robòtica toràcica el gener d’enguany. Les operacions que practiquen son les lobectomies pulmonars amb limfadenectomies mediastíniques per tumors i les reseccions de quistos i tumors mediastínics com timomes i tumors neurogènics.  

Els avantatges de la cirurgia robòtica en el camp de la cirurgia toràcica són la millor visió del camp quirúrgic en 3D i l’eliminació del tremolor, la qual cosa permet una cirurgia més precisa i amb menys complicacions. També, el bon sistema de fixació dels braços del robot, fa que es mantinguin en una direcció sense ferir els nervis intercostals, la qual cosa fa que disminueixi el dolor postoperatori, freqüent en la cirurgia Toràcica. L’estada mitja dels pacients es pot reduir per aquest dos motius. 

Inici de la cirurgia robòtica en les pròtesi de genoll  

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, dirigit pel Dr. Pere Torner ha iniciat les cirurgies robòtiques de genoll el desembre de 2020. L’inici d’aquest tipus de cirurgies robòtiques permet, entre d’altres, quantificar millor els paràmetres de la cirurgia, afinar més amb la mida i tipus de pròtesi i una major precisió en els talls de la tíbia, el fèmur i la tensió dels lligaments. Al mateix temps, aporta als professionals una major precisió en el tipus de tall perquè permet traslladar aquesta planificació intraoperatòria al camp quirúrgic amb l’ajuda del braç robòtic.  En definitiva, la cirurgia robòtica permet que tot el procés sigui molt més precís i exacte i, sobretot, una cirurgia més personalitzada, adaptada a les necessitats particulars de cada pacient. En aquest tipus de cirurgia s’utilitza el robot de Zimmer, ROSA (Robotic Surgical Assistant). 

La neurocirurgia robòtica, tot un camp per recórrer 

El Servei de Neurocirurgia, dirigit pel Dr. Joaquim Enseñat disposa de tecnologia d'avantguarda robòtica per desenvolupar una cirurgia més precisa i segura.  Concretament els quiròfans estan dotats d'equips d'Imatge intraoperatòria i neuronavegació que permeten l'obtenció d'imatges a temps real de camp quirúrgic. L'equip de fluoroscòpia Digital 3D O-ARM 2, és emprat en el camp de la Neurocirurgia Funcional per a verificar la col·locació precisa i segura dels elèctrodes d'estimulació cerebral profunda en Trastorns de Moviment, neuropsiquiàtrics i cirurgia de l'Epilèpsia; considerant-ho una eina que ha revolucionat considerablement els procediments que es realitzen fins a la data, permetent una cirurgia més precisa, segura i confortable per als pacients. En el camp de la  cirurgia de columna, la realització d'implantació de cargols transpediculars per a fixacions raquídies mitjançant la navegació i la verificació amb l'O-ARM intraoperatori també garanteix una cirurgia més segura i precisa. Finalment, la patologia vascular cerebral també es beneficia d'aquesta tecnologia, mitjançant la visualització intraoperatòria de les lesions vasculars cerebrals i permetent la comprovació intraoperatòria d'un correcte tractament de les mateixes.  

El Braç Robòtic d'última generació AutoGuide és un assistent excel·lent per a la implantació d'Elèctrodes Cerebrals Profunds per garantir una implantació més precisa, la qual cosa redunda en una major efectivitat del procediment.  Paral·lelament, la Plataforma de Visualització Digital Híbrida Robotitzada - Kinevo permet dur a terme operacions de neurocirurgia mínimament invasives i optimitzar tant el temps de la intervenció com la seva precisió, el que suposa un gran benefici per als pacients. Es tracta d'un microscopi quirúrgic que aporta una major definició de les estructures neurals, tant cerebrals com de la columna vertebral i els nervis perifèrics, així com una millora en la precisió de la cirurgia en aquests pacients.