Assistència

El Clínic incorpora el làser per tractar l'epilèpsia farmacorresistent

El Clínic realitza les dues primeres intervencions amb aquesta tecnologia mínimament invasiva. L'epilèpsia és una de les malalties neurològiques més freqüents. Segons un dels últims estudis realitzats a Espanya, 6 persones de cada 1000 pateixen epilèpsia activa, sense diferències en edat, sexe o regió.

L'Hospital Clínic de Barcelona ha estat capdavanter durant els últims 25 anys en el tractament de l'epilèpsia rebel.

Al voltant del 70% d'aquests casos es controlen adequadament amb medicaments. Per al 30% restant (epilèpsies farmacoresistents) hi ha altres alternatives com la cirurgia o la neuromodulació.

L'Hospital Clínic de Barcelona ha estat capdavanter durant els últims 25 anys en el tractament de l'epilèpsia rebel, i per aquest motiu ha obtingut acreditacions d'excel·lència com el CSUR (centres de referència d'epilèpsia refractària) i la pertinença a Epicare (Xarxa Europea de Epilèpsies rares i Complexes). A la Unitat d'Epilèpsia del Clínic es treballa de forma multidisciplinar, amb diferents especialistes que treballen de forma conjunta per decidir quin és el millor tractament per a un pacient concret.

Recentment s'ha incorporat a l'arsenal terapèutic de la Unitat d'Epilèpsia el làser intersticial, un equip que permet eliminar la zona on s'inicien les crisi de manera molt poc agressiva. És una bona alternativa per a pacients amb epilèpsia focal en què les crisi s'inicien en lesions ben definides i de mida petita (menys de 3 centímetres d'ample), o en àrees d'accés arriscat mitjançant microcirurgia convencional, com hamartomes hipotalàmics, esclerosi temporals mesials , o displàsies corticals.

La intervenció consisteix en la lesió selectiva del teixit malalt mitjançant làser, evitant la lesió del cervell circumdant sa. El procediment es porta a terme a través de la ressonància magnètica, la qual cosa permet el control en temps real i una alta seguretat. El làser s'aplica a través d'una fibra òptica prima que s'insereix en el teixit malalt mitjançant un braç robòtic guiat per imatge tridimensional intraoperatòria, per assegurar la màxima precisió i seguretat.

A més de ser molt precisa, la tècnica amb làser té l'avantatge que és menys agressiva. Es practica a través d'una incisió de menys d'un centímetre, la recuperació postoperatòria és més ràpida i l'ingrés hospitalari és més curt que amb cirurgia convencional.

Per als pacients que per les seves condicions no siguin candidats al tractament amb làser, el programa d'epilèpsia de l'Hospital Clínic segueix oferint els seus teràpies personalitzades de microcirurgia i tractaments de neuromodulació com l'estimulació del nucli anterior del tàlem.