La Unitat d'Epilèpsia de l'Hospital Clínic està integrada a l'Institut Clínic de Neurociències. La Unitat centra els seus esforços a millorar la qualitat de vida dels pacients amb Epilèpsia i valorar les opcions quirúrgiques en les Epilèpsies resistents a fàrmacs.

La Unitat d'Epilèpsia és un dels centres reconeguts pel Ministeri de Sanitat com a centre de referència nacional (CSUR) per Epilèpsia Refractària i tractament quirúrgic de l'Epilèpsia. Forma part a més de EPICARE, la xarxa europea dedicada a l'estudi i tractament de les epilèpsies rares i complexes.

La Unitat disposa d'un programa quirúrgic en el qual s'estudien cada any 100-120 pacients amb Epilèpsia Refractària i s'hi realitzen unes 40 cirurgies. És pionera en l'ús combinat de diferents tècniques d'imatge per localitzar la zona d'inici de les crisis.

A la resta de pacients estudiats i que no són candidats a una cirurgia resectiva, així com al conjunt de pacients amb Epilèpsia Refractària visitats de forma regular a les consultes externes (uns 600 pacients), se'ls proposen altres alternatives com les tècniques de neuroestimulació (estimulació vagal, estimulació cerebral profunda o estimulació trigeminal externa), dieta cetogènica o assajos clínics amb nous fàrmacs. L'Hospital Clínic va implantar el primer estimulador cerebral profund per al tractament de l'Epilèpsia Refractària després de l'aprovació del dispositiu per part de l'Agència Europea del Medicament.

La Unitat ha estat pionera en l'avaluació psiquiàtrica dels pacients amb Epilèpsia i té molt present l'impacte que la Depressió i l'Ansietat tenen sobre la qualitat de vida. El Clínic ha estat un dels primers centres a realitzar aquesta avaluació reglada de manera sistemàtica a tots els pacients que tenen avaluació prequirúrgica. Realitza, a més, sessions d'educació sanitària destinades a augmentar el coneixement que els pacients tenen de la malaltia per millorar-ne el compliment terapèutic i l'autocura.

La unitat de monitorització d'epilèpsia disposa de tres llits que estan permanentment ocupats en què s'hi realitza vídeo EEG prolongat per avaluació prequirúrgica, ja sigui utilitzant elèctrodes de superfície o elèctrodes de profunditat.

A més, ocasionalment els pacients ingressen als llits de la sala d'hospitalització convencional o a la unitat d'estada curta (UEC) en cas de necessitar ajustaments complexos de medicació antiepilèptica o per descompensació de la malaltia.

Equip de la Unitat

La Unitat d'Epilèpsia de l'Hospital Clínic de Barcelona és centre de referència nacional i internacional en l'assistència, recerca, avaluació prequirúrgica i cirurgia de l'Epilèpsia. L'equip inclou especialistes en Neurologia, Neurocirurgia, Neuroradiologia, professionals d'infermeria avançada, especialistes en Medicina Nuclear, Neuropsicologia i Psiquiatria.

Maria Del Mar Carreño Cap de la Unitat Neuròloga

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat