Assistència

El Clínic obre una consulta post COVID-19

L'Hospital Clínic de Barcelona ha obert consultes específiques per fer seguiment de les persones que han tingut de manera més greu, o amb complicacions, la COVID-19 ja que es tem que  en algunes d’elles puguin aparèixer seqüeles pulmonars. Els primers pacients greus donats d'alta començaran a passar aviat per la consulta. Aquestes consultes s'han organitzat des del Servei de Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria de l’Hospital Clínic (ICR).

En tots els casos, després d’un mes de l´alta es realitzarà una consulta telefònica, per valorar els símptomes del pacient.

“La COVID-19 causa, en un bon nombre de casos, pneumònies que poden arribar a afectar intensament als dos pulmons” ressalta el Dr. Jacobo Sellarès, coordinador del Grup de Treball de Malalties Intersticials Pulmonars. S’ha vist que el virus pot produir, a més, dues complicacions pulmonars importants  durant la seva fase aguda: una inflamació persistent (com si les defenses naturals davant el virus reaccionessin en excés, el que en diuen pneumònia organitzativa) o una embòlia pulmonar, formació de coàguls a les artèries pulmonars. A més, i tal i com ha passat amb altres pneumònies víriques causades per virus semblants al SARS-CoV-2, alguns malalts poder tenir seqüeles pulmonars un cop hagin superat el procés agut, que poden afectar la seva futura funció pulmonar.

Per aquest motiu, i segons el Dr. Joan Albert Barberà, Cap de Servei de Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria, s'han programat tres tipus de consulta:

  • Una per aquells pacients que hagin tingut una pneumònia organitzativa durant l´ingrés. En aquests moments ja hi ha més de 100 pacients programats en aquesta consulta.
  • Una altra, per aquells que hagin tingut una embòlia pulmonar durant l'ingrés.
  • I una tercera, per a tots aquells pacients que hagin tingut una pneumònia greu (aproximadament un 25% dels ingressats) i que no hagin presentat les complicacions anteriors durant l’ingrés. 

En tots els casos, després d’un mes de l´alta es realitzarà una consulta telefònica, per valorar els símptomes del pacient, el tractament que està rebent i, si cal, fer una visita preferent. Posteriorment, es visitarà presencialment els pacients als tres mesos de l'alta hospitalària, amb proves d´imatge (radiografia o TAC de tòrax) i de funció pulmonar, i una anàlisi de sang. A partir d’aquí es decidirà si es dona l’alta definitiva, si cal efectuar exploracions més específiques o si cal mantenir algun tractament, així com els controls de seguiment posteriors.

“Aquestes consultes hospitalàries estan adreçades als pacients que han tingut les formes més greus de la COVID-19, afortunadament una minoria,” explica el Dr. Oriol Sibila, Cap de Secció de Cures Respiratòries Hospitalàries. En paral·lel, també s’ha organitzat el seguiment de totes les persones que han tingut la COVID-19, conjuntament amb altres centres i equips d’atenció primària de l’Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra (AISBE), a la qual pertany l’Hospital Clínic. La idea és que totes les persones que han tingut formes lleus de la malaltia, i que no han necessitat ingressar a l’hospital, la gran majoria, siguin controlats pels seus metges de capçalera. I aquells pacients que han requerit ingrés a l’hospital, però la malaltia ha sigut lleu o moderada, siguin controlats pel pneumòleg d’atenció primària. D’aquesta manera, diu el Dr. Barberà, “aspirem a fer un seguiment coordinat de totes les persones que han sofert la COVID-19 al nostre territori que doni continuïtat als tractaments iniciats durant la fase aguda i que també permeti detectar, el més aviat possible, aquelles persones a les quals la malaltia els hi ha produït alguna seqüela”.