Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.
14-12-2022

'La pneumònia o pulmonia és una infecció en els pulmons' | Pneumònia | Podcast

5 minuts

La pneumònia és una infecció molt freqüent que afecta als pulmons. Pot ser causada per virus o per bacteris i pot afectar a un o a tots dos pulmons. També se la coneix com pulmonia, és a dir, els termes pneumònia i pulmonia són equivalents.

És una malaltia aguda freqüent, entre 3 - 20 casos per mil habitants per any. Es calcula que, a Espanya, entre el 20 i el 70% dels casos necessiten ingrés hospitalari i al voltant del 9% dels pacients necessiten ingressar en una UCI o Unitat de Cures Intensives. En aquests casos, la mortalitat pot arribar al 25%. Pot ocórrer a qualsevol edat, però és més freqüent en persones majors de 65 anys i en nens menors de 5.

Generalment apareix amb tos i amb febre, i, en menor mesura, amb dificultat respiratòria, dolor en el pit i en l'abdomen.

La pneumònia es pot prevenir amb mesures d'higiene bàsica - una bona higiene de mans o una màscara, si una persona té una tos productiva - i també és important deixar de fumar. Es recomana una vacunació tant de la grip com del pneumococ en població de risc, gairebé sempre població major de 60 anys.

El més habitual per a diagnosticar una pulmonia és fer una radiografia de tòrax. Quan es té una pneumònia, en la radiografia es veu amb claredat com els alvèols, que haurien d'estar plens d'aire, estan plens de líquid o de teixit inflamatori, per el que es veuen de color blanc.

Després del diagnòstic, el tractament se selecciona en funció del microorganisme que ha causat la pneumònia.

Sabrem què és la pneumònia amb el Dr. Antoni Torres, pneumòleg, i Joan Roselló, infermer de l'hospital Clínic Barcelona.

Continguts relacionats

Notícies relacionades

Altres podcasts similars

21-12-2022 Crisis epilèptiques, què he de fer? | Epilèpsia | Podcast
L'epilèpsia és una de les malalties neurològiques més freqüents. Tot i així, continua sent poc coneguda i sol estar envoltada d'un cert estigma.
7 minuts
07-12-2022 'Alteració del ritme cardíac' | Fibril·lació auricular | Podcast
La principal causa de la fibril·lació auricular és l'edat i és un tipus d'arrítmia molt freqüent entre majors de 80 anys.
7 minuts
30-11-2022 'Les varius són venes que es dilaten' | Varius | Podcast
Les varius afecten un 25% de la població; un 70% si es tenen en compte les etapes més inicials com les aranyes vasculars.
6 minuts
23-11-2022 'La sordesa és un dels problemes crònics més comuns' | Sordesa | Podcast
La sordesa és la incapacitat per a sentir sons de l'exterior, ja sigui completa o parcial, i afecta a 360 milions de persones en el món.
7 minuts