Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és la Pneumònia?

Temps de lectura: 3 min

La pneumònia és una malaltia del sistema respiratori que afecta els pulmons. Les persones d'edat avançada i els nens són els grups de població més propensos a desenvolupar-la. Una bona higiene de mans, deixar de fumar i una correcta vacunació, són les mesures bàsiques per prevenir el contagi d'aquesta infecció.

La Pneumònia en primera persona

Professionals i pacients t'expliquen com es conviu amb la malaltia
La pneumònia es pot prevenir bàsicament amb unes mesures d’higiene bàsiques com un bon rentat de mans o la utilització de mascaretes si la persona té una tos molt productiva.
A una persona que li han diagnosticat de pneumònia el primer que li diria és que tingués confiança en l’equip mèdic que l’atén. I el més important, sí que li recomanaria que, per a qualsevol motiu que fos, no fumi.

La pneumònia és la infecció del pulmó que provoca inflamació i dany al teixit pulmonar. Els pulmons estan formats per conduccions pels quals circula l'aire (bronquis) i per petits sacs on es realitza l'intercanvi de gasos (alvèols).

Quan una persona sana respira, els alvèols s'omplen d'aire, en canvi, en una persona amb pneumònia, que té els alvèols plens de pus i líquid, l'intercanvi de gasos està alterat.

Tipus de pneumònia

En funció del tipus de presentació clínica de la pneumònia se’n poden diferenciar dos grups:

  • Pneumònia adquirida a la comunitat (NAC). Es caracteritza per un quadre de presentació brusca; febre elevada, dolor en puntada de costat o dolor abdominal transitori, respiració ràpida (taquipnea), tos i expectoració purulenta o rovellosa. Un exemple d'aquest tipus de presentació típica és la pneumònia causada per Streptococcus pneumoniae (pneumococ), considerat el principal microorganisme causant de la pneumònia en l'àmbit mundial.
  • Pneumònia adquirida a la comunitat amb presentació clínica atípica. Es caracteritza per un inici més lleu; febre baixa, tos escassament productiva, diarrea i/o vòmits. La pneumònia causada per bacteris intracel·lulars, com el Mycoplasma pneumoniae o la Legionela pneumophila, són exemples d'una pneumònia de presentació atípica.

A quantes persones afecta la Pneumònia?

La pneumònia és una infecció molt freqüent. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'any 2015, la pneumònia i la grip (influença) conjuntament, van ser la tercera causa de mortalitat global.

A Europa, la incidència de la pneumònia adquirida a la comunitat (NAC), s'estima de 2 a 10 casos per cada 1.000 habitants l'any. Els més vulnerables són els nens menors de 5 anys i les persones  majors de 65 anys.

A Espanya es calcula que entre el 20% i 70% dels casos necessiten ingrés hospitalari i, aproximadament, un 9% dels pacients diagnosticats de pneumònia necessiten ingressar en una unitat de vigilància intensiva (UCI) per al seu monitoratge.

S'estima que la mortalitat de la NAC oscil·la entre el 5% i el 7%. No obstant això, aquesta dada pot arribar a un 25% en els pacients ingressats a l'UCI.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Antoni Torres Martí
Juan Roselló Sáncho

Publicat: 20 febrer de 2018
Actualitzat: 20 febrer de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.