Assistència

El Clínic participa en un estudi internacional per explorar noves tècniques en el tractament de pacients amb fibril·lació auricular

L'Hospital Clínic de Barcelona ha iniciat la inclusió de pacients a l'estudi CATALYST, un estudi multicèntric mundial que compara la teràpia amb anticoagulants directes amb el tancament de l'orelleta esquerra en pacients amb fibril·lació auricular no valvular. El Clínic ha aportat el primer pacient a Espanya i un dels primers a tot Europa en aquest estudi. El Dr. Xavier Freixa i el Dr. Eduard Guasch, del Servei de Cardiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, han liderat l’estudi.

L´Hospital Clínic de Barcelona ha realitzat més de 200 procediments de tancament d´orelleta esquerra amb èxit.

La fibril·lació auricular no valvular (FA) és una de les malalties més freqüents entre la nostra societat. Malgrat que és més habitual en edats avançades, es creu que fins el 20% de la població la pot presentar en algun moment de la seva vida. Un dels principals problemes associats a la FA és el risc que es formin coàguls dins del cor que puguin migrar cap al cervell i provocar un ictus o embòlia. 

Se sap que el 95% dels coàguls que es formen al cor en aquest context es localitzen dins d'una cavitat de l'aurícula esquerra en forma d'apèndix que s'anomena orelleta esquerra. Per evitar que es formin coàguls a aquest nivell, la majoria de pacients en FA necessiten prendre tractament anticoagulant oral com el Sintrom o altres anticoagulants. Aquests tractaments s'associen a complicacions hemorràgiques en alguns casos. De fet, aquestes complicacions hemorràgiques contraindiquen l'administració d'aquests tractaments en alguns pacients. L'oclusió d'aquesta orelleta esquerra amb l'ajuda de catèters (sense cirurgia) ha demostrat ser una alternativa vàlida al tractament anticoagulant oral en pacients amb contraindicacions al tractament anticoagulant oral.

L'Hospital Clínic de Barcelona ha realitzat més de 200 procediments de tancament d´orelleta esquerra amb èxit. Fins al moment, s'han tractat pacients amb contraindicacions absolutes o relatives al tractament anticoagulant oral o en pacients que havien presentat ictus malgrat prendre tractament anticoagulant. 

L'estudi CATALYST vol explorar la utilitat d'aquesta tècnica un pas més enllà ja que vol comparar el tractament de la FA amb nous anticoagulants (apixaban, dabigatran, rivaroxaban o edoxaban) versus el tancament d'orelleta esquerra en pacients que no presenten contraindicació al tractament anticoagulant. D'aquesta manera, no només es vol avaluar si el tancament de l'orelleta és una alternativa vàlida a l'anticoagulació en pacients que no la poden prendre, si no si esdevé una alternativa real al tractament anticoagulant en tots els pacients amb FA. El Dr. Xavier Freixa, cardiòleg intervencionista, i el Dr. Eduard Guasch, electrofisòleg, tots dos components de la Unitat de Fibril·lació Auricular (UFA) de l'Hospital Clínic de Barcelona són els investigadors principals de l'estudi. El passat dia 15 d'Octubre de 2020 es va incloure el primer pacient a l'Hospital Clínic de Barcelona. Aquesta inclusió representa el primer pacient a Espanya i un dels primers a Europa.