Assistència

El Clínic, pioner al món en les cirurgies transanals per a tractar el càncer de còlon i recte

L'Hospital Clínic de Barcelona ha realitzat ja més de 500 cirurgies amb la tècnica TaTME o escissió mesorectal total transanal considerada una de les millors opcions de tractament per als pacients amb càncer de còlon i recte i és la tècnica més avançada que existeix per aquesta i altres patologies en les quals es pot aplicar. Les cirurgies s'han liderat pel Dr. Antonio de Lacy, cap de servei de Cirurgia Gastrointestinal del Clínic, i el seu equip.

Avui dia s'han realitzat més de 500 cirurgies amb la tècnica TaTME impulsada pel Dr. Antonio De Lacy.

La TaTME és una tècnica complexa i nova, mínimament invasiva. Aquesta tècnica s'aplica de manera híbrida, mitjançant la combinació de la resecció per laparoscòpia a través de l'abdomen amb la resecció via transanal, augmentant la precisió en el procés quirúrgic. Aquesta tècnica quirúrgica va ser realitzada el 2009 per primera vegada al món pel propi Dr. de Lacy.  

Uns altres avantatges que té és que aconsegueix reduir un 50% el temps de la intervenció quirúrgica, l'estada hospitalària i les complicacions postoperatòries com a infeccions i dehiscència.  

Un altre dels principals avantatges de la tècnica és que evita que el pacient hagi de portar la bossa d'excrements i en el cas que fos necessari posar-la després de la intervenció, en més del 99 per cent dels casos es pot treure als 3 o 6 mesos.  

El TaTME pot ser utilitzat per a malaltia benigna i maligna. Els factors que poden fer preferent el TaTME com a abordatge en el càncer de recte són: sexe masculí, distància del tumor a menys de 12 cm del marge anal, pelvis estreta i/o profunda, obesitat visceral, IMC major de 30, hipertròfia prostàtica, diàmetre del tumor major de 4 cm, distorsió dels plans a causa de neoadjuvància amb radioteràpia o localització del tumor molt baixa requerint un molt precís marge de resecció distal. La tendència actual és a utilitzar aquesta tècnica en tots els casos de patologia rectal.  

Les patologies en les quals està indicat utilitzar el TaTME són: Càncer de recte, malaltia inflamatòria intestinal, estenosis rectals, fístules complexes, incontinència fecal, poliposi adenomatosa familiar, proctitis per radiació, necessitat de treure el monyó rectal després d'un Hartmann, reconstrucció de Hartmann, complicacions postoperatòries i recurrències.  

El càncer de còlon i recte és un tipus de tumor que apareix en l'intestí gros. És el tercer en freqüència en homes, després del de pròstata i de pulmó, i el segon en dones, darrere del de mama. És una malaltia que es pot prevenir i curar, ja que durant molts anys aquest tumor és un pòlip que si es detecta a temps s'extirpa de manera immediata, evitant així l'aparició del càncer.  

TaTME permet extirpar el càncer de recte d'una forma més segura des del punt de vista oncològic la qual cosa comporta una major probabilitat de supervivència dels pacients. En ser mínimament invasiva redueix el trauma quirúrgic del pacient, disminueix les complicacions i infeccions i el temps d'ingrés a l'hospital. Els pacients es poden incorporar abans a la seva vida quotidiana amb una millora també en l'estètica de la cicatriu quirúrgica.  

El Dr. Antonio de Lacy, cap de servei de Cirurgia Gastrointestinal de l'Hospital Clínic de Barcelona, sosté que “amb aquesta tècnica, no sols extirpem el tumor maligne sinó que es redueixen les possibilitats de metàstasi i es redueixen al màxim les complicacions per als pacients després del seu tractament. A més, estem realitzant un estudi per a demostrar millors resultats oncològics amb l'ús d'aquesta tècnica”, conclou. 

Pots consultar l'àlbum de fotos d'una cirurgia amb la tècnica TaTME de Dr. Antonio de Lacy.

Continguts relacionats