Assistència

El model integral a les víctimes de violència sexual del Clínic reconegut pel Departament de Salut

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha reconegut  el model integral a les víctimes de violència sexual de l’Hospital Clínic de Barcelona com a bona pràctica assitencial en l’atenció de la violència masclista en l’àmbit de la salut. Salut ha reconegut el model d'assistència integral i integrat a les víctimes de violència sexual al servei d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona i el Programa de prevenció i intervenció en les seqüeles psíquiques en dones agredides sexualment a la ciutat de Barcelona (TEPT-AGRESX).

El protocol està concebut amb una atenció proactiva i de suport emocional, empatia i escolta.

El Model Clínic d’atenció integral a la violència sexual és un model d’atenció en la urgència i en el seguiment en el qual hi participa un equip interdisciplinar amb diferents professionals i nivells assistencials. El programa garanteix la posada al centre de la víctima, oferint l’acompanyament, respecte en les decisions i evitant la revictimització secundària. Un model concebut i liderat per la Comissió de violència intrafamiliar i de gènere.

El protocol implica professionals d’Infermeria, Treball Social, Ginecologia, Cirurgia, Psiquiatria i Psicologia i professionals de malalties Infeccioses. El protocol està concebut amb una atenció proactiva i de suport emocional, empatia i escolta.

Aquesta acreditació és el resultat de la tasca interdisciplinària que desenvolupen els diferents equips professionals de forma integral i integradora amb les persones ateses, víctimes de violència sexual.

 L’Hospital Clínic és hospital de referència en l’atenció a les violencies sexuals en persones a partir dels 16 anys d’edat i en la implementació d’un protocol específic i transversal per atendre-les. Una vegada més, es reafirma el compromís institucional del Clínic amb la recuperació de la salut de les dones víctimes de violència sexual.